Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord: per 1 september 2015 verandert het studiefinancieringsstelsel. Op 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel vóór een leenstelsel en op 20 januari 2015 is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Ga jij komend jaar studeren of studeer je al? Dan heeft de nieuwe wetgeving mogelijk grote gevolgen voor jouw toekomstige financiële situatie! Om de gevolgen voor jou inzichtelijk te maken, wijdt Hoeveelkrijgjij.nl een serie blogs aan de veranderingen die jou per 1 september 2015 te wachten staan.

Ga jij in september voor het eerst studeren?

Lees hier wat jij moet weten! Het zou goed kunnen dat jij een oudere broer, zus, vriend of vriendin wel eens over hun studiefinanciering hebt horen praten; door de nieuwe wetgeving wordt het voor jou echter anders dan hoe het voor hen is of was! Hoe steekt jouw studiefinanciering in elkaar?


De overheid gaat ervan uit dat jouw studie en studentenleven op de volgende manieren worden bekostigd: (1.) jij betaalt zelf een deel, (2.) ouders betalen een deel, en (3.) de overheid betaalt een deel.

  1. Jij financiert een deel met een bijbaan en/of een lening.
  2. Ouders financieren een deel met hun (gezamenlijk) inkomen. Zijn hun financiële middelen niet toereikend? Dan financiert de overheid extra door middel van een aanvullende beurs.
  3. De overheid financiert een deel met een basisbeurs (alleen mbo), een aanvullende beurs (mbo, hbo en universiteit) en een studentenreisproduct (mbo, hbo en universiteit).
Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

De basisbeurs

Als je ging studeren, had je voorheen recht op een basisbeurs. Deze basisbeurs was een prestatiebeurs: als je erin slaagde binnen 10 jaar een studie af te ronden, dan veranderde de beurs van een lening in een gift; als je hier niet in slaagde, bleef de beurs een lening en moest je deze lening aflossen (terugbetalen). Ga jij een mbo-opleiding doen? Dan heb je geluk: het recht op een basisbeurs blijft voor jou behouden! Ga jij een hbo- of universitaire opleiding doen? Dan heb je helaas pech: het recht op een basisbeurs vervalt namelijk per 1 september!

De aanvullende beurs

Het recht op een aanvullende beurs – ook een prestatiebeurs – blijft wel bestaan voor alle studenten (mbo, hbo en universiteit). De aanvullende beurs is een beurs voor studenten van wie het (gezamenlijk) inkomen van de ouder(s) onder een vastgestelde inkomensgrens ligt; bij een ouderlijk jaarinkomen van €46.000,- of lager heeft het studerende kind recht op een aanvullende beurs.


Ga jij een hbo- of universitaire opleiding doen? De aanvullende beurs wordt per 1 september 2015 met zo’n €100,- per maand verhoogd! De verhoging is bedoeld om het vervallen van de basisbeurs te compenseren.

De studielening

Ga jij studeren aan een hbo-instelling of universiteit, en lukt het je zonder basisbeurs niet om je studie en studentenleven te betalen? Dan kun je bij DUO een studielening afsluiten. Een studielening heeft een lagere rente en betere voorwaarden dan een normale lening, en per 1 september 2015 worden de voorwaarden nog beter dan ze al waren. Alle studenten – mbo, hbo en universiteit – kunnen tijdens hun studie een studielening afsluiten. Je kunt per maand bij DUO aanpassen of en hoeveel je wilt lenen. Doe dit uiterlijk op de 1e van de maand waarin je je lening wilt ontvangen!

Het studentenreisproduct

Het studentenreisproduct – de studenten ov-chipkaart – blijft voorlopig bestaan zoals we hem al kennen. Ook voor het studentenreisproduct geldt, net als voor de basis- en aanvullende beurs, een prestatieregeling: als je erin slaagt je studie binnen 10 jaar af te ronden, dan wordt het een gift; als je hier niet in slaagt, dat moet je het terugbetalen.

DUO-rekenhulp

Om jou te helpen bij het managen van jouw financiën, heeft de overheid een rekenhulp ontwikkeld. Als je je maandelijkse inkomsten en maandelijkse uitgaven hierin invoert, dan zet de rekenhulp op een rijtje hoeveel je geld je maandelijks overhoudt of tekortkomt, en laat ze jou zien hoe jij een eventueel tekort kunt aanvullen. Op deze manier krijg je een goed overzicht van en inzicht in jouw financiële situatie! Een echte aanrader!