Sinds 2015 is veel veranderd op het gebied van de studiefinanciering. Wanneer je in september 2015 bent begonnen aan een nieuwe studie, val je onder het nieuwe stelsel. Weet jij niet of jij onder het nieuwe of het oude stelsel valt en wat de studiefinanciering in het nieuwe stelsel inhoudt? Of ben jij wellicht benieuwd wanneer jij studiefinanciering kan krijgen? Lees dan snel verder!

Onderdelen studiefinanciering

De studiefinanciering onder het oude stelsel bestaat uit een vijftal onderdelen; namelijk de basisbeurs, aanvullende beurs, het studentenreisproduct, een mogelijke lening en het collegegeldkrediet. Het verschil tussen het oude- en het nieuwe stelsel is dat de basisbeurs niet meer aanwezig is voor studenten. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen dat jouw ouders verkrijgen.


Terugbetalen studiefinanciering

De studiefinanciering is een lening die je na jouw studie terug moet betalen aan de overheid. Van de vier onderdelen waaruit de studiefinanciering bestaat in het nieuwe stelsel, kan alleen het studentenreisporduct en de aanvullende beurs omgezet worden in een gift. Je moet hiervoor dan binnen 10 jaar je diploma halen, gezien vanaf de 1e maand dat je de studiefinanciering ontvangen hebt. De lening en het collegegeldkrediet dien je uiteraard wel terug te betalen in het verdere verloop van je loopbaan. Mocht het helaas zo zijn dat je geen diploma behaald, dan zal je alles terug moeten betalen op de eerste vijf maanden van de aanvullende beurs na. Deze mag je altijd behouden.

Eisen studiefinanciering

Je kan studiefinanciering krijgen wanneer jij:

  • Jonger bent dat 30 jaar, gemeten vanaf het moment dat jouw studiefinanciering in gaat. Een minimumleeftijd bestaat niet voor de studiefinanciering waardoor jij, zelfs wanneer jij jonger bent dan 18 jaar, recht kan hebben op de studiefinanciering.
  • In voltijd of deeltijd een studie volgt die minstens 1 vol schooljaar duurt.
  • De Nederlandse identiteit hebt of wellicht aan de voorwaarden voldoet als niet-Nederlander.
  • Het maximale recht op studiefinanciering nog niet compleet verbruikt hebt.

Wanneer jij vragen hebt over de nieuwe stijl van de studiefinanciering mag jij die hieronder stellen!