Antwoorden op veelgestelde vragen op de live chat van Hoeveelkrijgjij.nl

Op Hoeveelkrijgjij.nl kun je bij vragen over het berekenen van je belastingteruggave en het indienen van je belastingaangifte via een chatvenster de hulp inschakelen van een van onze medewerkers; hij of zij probeert je vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, en jou zo verder te helpen. Elke week worden er op deze manier veel vragen gesteld en beantwoord. In de afgelopen tijd stelden velen van jullie de volgende vraag:

“Mag ik als student onbeperkt bijverdienen?”

Iedereen mag zoveel verdienen als hij of zij kan en wil; als student bepalen je inkomsten soms echter wel of je al dan niet recht hebt op belastingteruggave en studiefinanciering. Veel studenten zijn in de veronderstelling dat ze, zolang ze studeren, recht hebben op volledige belastingteruggave, dat wil zeggen, dat ze alle afgedragen loonheffing terugkrijgen. Dit is (helaas!) niet het geval! Ondanks de studenten- en scholierenregeling moeten ook studenten vanaf een bepaald jaarinkomen gewoon loonheffing afdragen; in 2015  moest dit vanaf €6.075,-.


Je mag als student dus onbeperkt bijverdienen, maar ook jij moet over je bijverdiensten soms gewoon belasting betalen!

Bijverdienen en het recht op studiefinanciering!

Onder het oude stelsel studiefinanciering bestaat een bijverdiengrens: als je jaarinkomen boven een bepaald totaalbedrag ligt, dan vervalt je recht op studiefinanciering; als je jaarinkomen deze bijverdiengrens nadert, dan moet je je studiefinanciering zelf stopzetten. Wie vallen er onder het oude stelsel studiefinanciering? Dat zijn hbo- en universitaire studenten die vóór het studiejaar 2015-2016 aan hun bachelor- of masteropleiding zijn begonnen, en alle mbo-studenten!

In het nieuwe stelsel studiefinanciering, het leenstelsel, is de bijverdiengrens vervallen! Alle hbo- en universitaire studenten die in of na het studiejaar 2015-2016 aan hun bachelor- of masteropleiding zijn begonnen of beginnen, mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit hun recht op studiefinanciering negatief beïnvloedt. Zij mogen dit als financiële tegemoetkoming, omdat voor hen ook het recht op de basisbeurs is vervallen!


Val jij onder het oude of nieuwe stelsel studiefinanciering? Doe de test!

Krijg jij nog belasting terug?

Bereken het snel met de online rekentool van Hoeveelkrijgjij.nl! Na vijf eenvoudige stappen weet jij precies op hoeveel belastingteruggave jij recht hebt, en kun je dit geld meteen terugvragen, met één druk op de knop! Wacht niet te lang, want hoe eerder je dit doet, hoe eerder het geld op jouw rekening staat!