Na lang onderhandelen presenteerde Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) vorige week een akkoord over de veranderingen in de studiefinanciering. Studenten ontvangen momenteel een basisbeurs van rond de 280 euro voor uitwonende studenten en 100 euro voor studenten die bij hun ouders wonen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders krijg je een aanvullende beurs. Dit systeem gaat veranderen als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt.

Beurs wordt lening

De bedoeling is dat de beurs wordt vervangen door een lening die terugbetaald moet worden. Momenteel krijgen studenten die binnen 10 jaar een diploma halen, hun studiefinanciering terug, maar dat wordt dus verleden tijd. Wel ontvangen studenten wiens ouders niet veel verdienen, een extra toelage, die verandert in een gift bij het behalen van een diploma.


Om te voorkomen dat afgestudeerden in geldproblemen komen zijn wel de voorwaarden voor terugbetaling aangepast. In het nieuwe systeem heb je 35 jaar om je studieschuld terug te betalen en is het maximale bedrag dat je maandelijks afbetaalt, niet hoger dan 4 procent van het bruto inkomen. Onder het minimumloon betaal je niet terug. Het ministerie OCW gaat ervan uit dat niet iedereen binnen de gestelde tijd de schuld kan afbetalen, daarom wordt het resterende bedrag na 35 jaar kwijtgescholden.

De Landelijke Studenten Vakbond is erg boos en heeft een website met informatie en een petitie in het leven geroepen. Binnenkort meer over de voor- en tegenargumenten voor het leenstelsel en wat dat voor aankomende studenten betekent.