Aanvullende studiebeurs naast de basisbeurs

Als je niet genoeg hebt aan de studiebeurs en het geld dat je zelf bijverdient of van je ouders krijgt, kun je altijd nog een aanvullende beurs aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO. Hoe hoog die is hangt af van het inkomen van je ouders.

De aanvullende beurs

Op het moment dat je studiefinanciering aanvraagt kun je ook meteen een aanvullende beurs aanvragen. Het is verstandig om dit al te doen nog voordat je met je studie begint, omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs eerst onderzoek moet doen naar het inkomen van je ouders. Dat kan soms wel even duren. Dien de aanvraag daarom minstens drie maanden voor aanvang van je studie in.


Hoeveel aanvullende beurs krijg ik?

Zoals gezegd is het inkomen van je ouders bepalend voor de hoogte van je aanvullende beurs. Daarnaast spelen ook nog andere zaken mee. Ook van belang is of je thuiswonend of uitwonend bent, welk soort onderwijs je volgt en of je nog broers of zussen hebt die  ook een aanvullende beurs krijgen.

Hieronder een rekenvoorbeeld:

Woonsituatie: Uitwonend
Soort studie: hbo
Jaarinkomen vader: € 30.000
Jaarinkomen moeder: € 10.000
Broer/zus met aanvullende beurs: 1

Dit krijg je

Basisbeurs: € 279 per maand
Aanvullende beurs: € 231 per maand
Totaal: € 510 per maand


Extra bijlenen

Heb je ouders die goed verdienen, dan kan dit betekenen dat je geen aanvullende beurs meer krijgt. We gaan uit van bovenstaande situatie, dus hbo en uitwonend. De grens voor de aanvullende beurs ligt dan op een gezamenlijk ouderlijk inkomen van € 59.900. Bij dat inkomen krijg je geen aanvullende beurs meer. Als je ouders je niet willen bijspijkeren en je wilt geen bijbaantje, dan rest er niets anders dan lenen en/of een collegekrediet nemen. In het voorbeeld kun je per maand maximaal € 294 lenen en € 159 collegekrediet opnemen. Leningen en het collegekrediet moet je altijd terugbetalen, inclusief rente.

Benieuwd hoeveel aanvullende beurs jij kunt krijgen? Surf naar https://duo.nl/particulieren/deurmat/service/rekenhulpen/rekenhulp-berekenen-studiefinanciering.asp