Een auto-ongeluk is natuurlijk altijd een vervelende ervaring. Zelfs als je er lichamelijk ongeschonden vanaf komt, hebben jij en de andere partij toch te maken met blikschade. Bij een verkeersongeval ontstaat er ook nogal eens onenigheid over de schuldvraag. Bovendien kunnen er, naast schade aan de auto, nog andere kosten zijn die je op de andere partij wilt verhalen zoals het eigen risico, letselschade of de waardevermindering van je auto. Het afdwingen van deze zaken kan flink wat geld kosten als de discussie uitmondt in een juridische procedure. Het kan daarom raadzaam zijn om een rechtsbijstandverzekering voor de auto aan te vragen. Maar wanneer loont zich dit? En wie en wat is in welke gevallen gedekt?

Diverse opties

Er zijn diverse opties om een rechtsbijstandverzekering voor je auto af te sluiten. Je kunt rechtsbijstand bijvoorbeeld als een aparte verzekering afsluiten, maar ook als een aanvullende verzekering bij je auto- of reisverzekering (op vakantie). Wat het beste is, hangt in de praktijk vooral af van je persoonlijke wensen en de verzekeringen die je al hebt lopen.




Rechtsbijstand via de autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering kun je opteren voor een aanvullende rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Je hebt dan recht op juridisch advies en professionele rechtshulp als je bij een auto-ongeluk betrokken raakt en er een conflict over de schuldvraag of schade-afhandeling ontstaat. Dat betekent dus ook dat je kosten kunt terugkrijgen die worden gemaakt als gevolg van een ongeval met je auto waarvoor een ander aansprakelijk blijkt te zijn. In de regel is rechtsbijstandsdekking bij de autoverzekering goedkoper en wat minder uitgebreid dan een losse rechtsbijstandverzekering.


Verschillende vormen van rechtsbijstand

De rechtsbijstand bij auto-ongevallen valt in de praktijk uiteen in drie categorieën. We zullen ze hieronder even kort bespreken en toelichten.

Verhaalsbijstand

Verhaalsbijstand is gekoppeld aan je motorvoertuig en dekt meestal alleen de juridische kosten om materiële schade te verhalen. Met alleen verhaalsbijstand heb je meestal geen recht op juridische bijstand om letselschade te verhalen.

Autorechtsbijstand

Dit onderdeel vergoedt de kosten voor juridische hulp als je na een ongeval te maken krijgt met letselschade. Met deze verzekering kun je ook rechtshulp inschakelen als je te maken krijgt met strafvervolging na een ongeluk of overtreding met de auto. Deze dekking is voertuiggebonden. Het maakt in de praktijk dus niet uit wie er achter het stuur zit.

Verkeersrechtsbijstand

Een verkeersrechtsbijstandverzekering zorgt voor juridische bijstand bij schade in het verkeer door een fout van jezelf of een ander. Voorbeelden zijn een automobilist die na een aanrijding ontkent dat hij de schade heeft veroorzaakt of de inname van je rijbewijs terwijl je het daar niet mee eens bent. Verkeersrechtsbijstand is niet-voertuiggebonden. Je sluit dit deel van de verzekering af op jouw naam. Een groot voordeel is wel dat zowat alle rechtsproblemen die in het verkeer kunnen ontstaan zijn gedekt, zowel voor jou, medepassagiers, voetgangers en fietsers. Ook een aankoopgeschil met een dealer of bonje over de reparatiekosten met de garage vallen hieronder. Er zit vaak wel een maximumbedrag aan te vergoeden externe kosten zoals rechtbank- en advocaatkosten.

Rechtsbijstandverzekering auto: voor wie en wat is gedekt?


Aparte rechtsbijstandverzekering

Een aparte rechtsbijstandspolis geeft je standaard dekking voor verkeersgeschillen. Sommige verzekeringen bieden deze vorm van rechtshulp aan in de vorm van een module ‘verkeer’. Met zo’n verzekering heb je recht op juridische hulp bij een brede waaier aan verkeersgerelateerde incidenten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kwesties.

  • Het verdedigen van je onschuld. Als je in botsing komt met een andere verkeersgebruiker, kan de tegenpartij jouw aansprakelijk stellen voor het ongeval. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij het verdedigen van je onschuld.
  • De tegenpartij aansprakelijk stellen voor het veroorzaken van zowel letsel- als blikschade. Wordt de tegenpartij als schuldige aangewezen? Dan kun je de geleden schade op hem of haar verhalen.
  • Schade berekenen. Hiervoor wordt een deskundige ingehuurd. Zowel directe schade als bijkomende schade door inkomensverlies wordt in de berekening opgenomen.
  • Strafvervolging na een eventuele verkeersovertreding waarvan je wordt beschuldigd.
  • Het oplossen van conflicten met autodealers of garages. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geschil over de aankoopprijs of onenigheid over uitgevoerde reparaties aan jouw auto. De betreffende garage moet wel aangesloten zijn bij de BOVAG.

Wel of geen rechtsbijstandverzekering voor de auto?

Is het nu wel of niet verstandig om een rechtsbijstandverzekering voor je auto af te sluiten? Het staat vast dat er altijd een kans is dat je bij een verkeersincident betrokken raakt. Dat geldt zeker in een druk en autorijk land als het onze. De juridische kosten kunnen in zo’n geval snel en hoog oplopen. Onverzekerd door het leven gaan is in dit geval dus niet zo slim. Let er wel op dat je je niet dubbel verzekert. Heb je al een ‘gewone’ rechtsbijstandverzekering met een verkeersmodule? Dan is een aanvulling bij de autoverzekering niet nodig.