Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan grote voordelen hebben. Mocht je ooit in een juridisch conflict belanden, bijvoorbeeld omdat je betrokken raakt bij een auto-ongeluk met een vervelende nasleep of een geschil krijgt over een koop- of huurcontract, dan ben je met een rechtsbijstandverzekering altijd verzekerd van juridische assistentie zonder verstrekkende financiële gevolgen. Maar het is wel verstandig om vooraf na te gaan of het afsluiten van zo’n verzekering lonend is. Bovendien is het ook goed om na te gaan welke modules en verzekeringsonderdelen belangrijk zijn voor jouw situatie. In dit artikel reiken we je een aantal handige tips aan voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

Kijk goed naar je persoonlijke situatie

Of een rechtsbijstandverzekering zin heeft, hangt grotendeels af van je persoonlijke situatie. Iemand die voor zijn beroep veel op de weg zit, een eigen huis heeft en fulltime werkt, heeft meer kans op een conflict of ongeluk dan iemand die niet werkt en geen auto bezit. Ook je financiële situatie speelt een rol bij je keuze. Kun je de kosten die gepaard gaan met juridische bijstand in principe ook prima zelf dragen? Of is het betalen van de maandelijkse verzekeringspremie al een flinke aanslag op je rekening? In dergelijke gevallen is het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering waarschijnlijk niet zo’n goed idee. Heb je bijvoorbeeld een laag inkomen of weinig vermogen? Dan kom je in veel gevallen sowieso in aanmerking voor een pro deo-advocaat.


Welke modules heb ik nodig?

Rechtsbijstandverzekeringen zijn opgebouwd uit diverse onderdelen, meestal modules genaamd. Bekijk voor het afsluiten altijd goed welke modules je wel of niet nodig denkt te hebben. Bij de meeste verzekeraars kunt kun je kiezen uit een totaalpakket of alleen bepaalde onderdelen daarvan. De aangeboden modules kunnen ook verschillen per verzekeraar. Sommige onderdelen worden wellicht ook al gedekt door andere verzekeringen die je reeds hebt lopen. Denk bijvoorbeeld aan schade voor een ongeluk via de autoverzekering. Modules waarvoor je al verzekerd bent, hoef je niet op te nemen in de rechtsbijstandverzekering. Zo voorkom je dat je uiteindelijk dubbel betaalt!

Ben op tijd

Een voorbereid mens telt voor twee. Dat geldt zeker ook voor de rechtsbijstandverzekering. Omdat de meeste verzekeraars een wachttermijn van enkele maanden na het afsluiten hanteren, is het zaak om er vroeg bij te zijn. Conflicten die al bestonden of te verwachten waren op het moment dat je de verzekering afsloot, zijn namelijk niet gedekt.

Niet alles wordt gedekt

Houd ook altijd in gedachten dat een rechtsbijstandverzekering zeker niet alles dekt. Zaken zoals problemen met vermogensbeheer, belastingen en de exploitatie van onroerend goed worden bijvoorbeeld zelden of nooit gedekt door verzekeraars. Ook faillissementen, problemen met de overheid of ontruimingskwesties vallen meestal buiten de rechtsbijstandverzekering. Lees voor het afsluiten aandachtig de polisvoorwaarden door. Zo weet je precies welke zaken gedekt worden of juist van de verzekering uitgesloten zijn.


Rechtsbijstandverzekering afsluiten: waar moet ik op letten?

Kosten van rechtsbijstand

Kijk ook goed naar het totale kostenplaatje. Bij veel verzekeraars worden de juridische kosten die je maakt maar tot een bepaald maximum gedekt. Bij andere maatschappijen is er geen plafond. Daarnaast hanteren sommige verzekeraars een eigen risico. In dat geval moet je als cliënt bijbetalen wanneer een verzekeraar externe kosten maakt.

Vergelijk verzekeraars

Ga bij het kiezen van een verzekeraar zeker niet over een nacht ijs. Vergelijk modules, pakketten en premies goed voordat je een definitieve selectie maakt. Er zijn verschillende vergelijkingssites die verzekeraars en hun producten overzichtelijk op een rijtje zetten. Je kunt ook offertes aanvragen bij diverse verzekeraars. De ideale gelegenheid dus om ze op punten als prijs, dekking en kwaliteit nauwkeurig met elkaar te vergelijken! Zo voorkom je dat je onnodig de hoofdprijs betaalt…

Beperk het gebruik

Een rechtsbijstandverzekering is geen onbeperkte luxe. Doet je (te) vaak een beroep op de verzekering. Dan loop je het risico op een waarschuwing. Als je het erg bont maakt, kan de verzekeraar zelfs een hogere premie vragen, de dekking verlagen of – in het uiterste geval – de verzekering opzeggen. In het laatste geval wordt het vaak ook erg lastig om bij een andere maatschappij nog een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

De kostendrempel

Een laatste punt van aandacht is de zogenaamde kostendrempel. Verzekeraars buigen zich niet over zaken met een gering financieel belang. De zaak moet dus wel belangrijk en kostbaar genoeg zijn om er tijd, geld aan mensen aan te besteden. Bekijk bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering dus altijd hoe hoog die drempel is. Meestal geldt een ondergrens van tenminste 100 euro, maar bij sommige verzekeraars ligt de drempel zelfs een stuk hoger.