De polisvoorwaarden van een reisverzekering zijn niet altijd goed duidelijk. Dat stelt de Stichting toetsing verzekeraars, die kritisch heeft gekeken naar de voorwaarden en de wijze waarop uitzonderingen en beperkingen worden gecommuniceerd. Het is daarom zowel binnen een reisverzekering voor jongeren als de overige polissen van belang om goed te kijken naar eventuele uitzonderingen. Op die manier ontstaat er op voorhand een goed beeld van wat er wel en niet vergoed wordt, om vervelende verrassingen te voorkomen.

Uitzonderingen en beperkingen vaak onduidelijk

De stichting deed onderzoek onder 24 verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren. Dat keurmerk zou ervoor moeten zorgen dat de polisvoorwaarden duidelijk zijn, zodat verzekerden goed op de hoogte zijn van wat ze kunnen verwachten. Uit het onderzoek van de stichting blijkt dat veel partijen met name onduidelijk zijn over de uitzonderingen en beperkingen waar sprake van is. Dit geldt zowel voor de reisverzekeringen voor jongeren als de overige polissen die een ieder af kan sluiten.


Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Er bestaat bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de dekking bij schade door diefstal. Veel verzekerden gaan er vanuit dat ze kunnen rekenen op een uitkering door de reisverzekering. Er geldt veelal echter een beperking met betrekking tot het nemen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen. Spullen die niet in een kluisje liggen kunnen op die manier bijvoorbeeld buiten de dekking vallen. Daarnaast hebben veel verzekerden een eigen risico bij schade, iets waar ze niet van op de hoogte zijn.

Medische kosten binnen wintersportdekking

Een ander voorbeeld vormen de medische kosten binnen de wintersportdekking, waar veelal geen sprake van is. Vooral de reisverzekering voor jongeren is op dat punt interessant. Zij gaan veel op wintersport en lopen daar het risico te maken te krijgen met medische kosten. Veel van de verzekeraars zijn op dit punt onduidelijk, volgens de Stichting toetsing verzekeraars dient een op de 3 verzekeraars met het keurmerk de website aan te passen, voor 37% geldt dat ze de polisvoorwaarden duidelijker dienen te maken. Let daarom goed op wanneer je een reisverzekering voor jongeren afsluit, of wanneer je gebruik maakt van een reguliere reispolis.