De Belastingdienst kondigde onlangs aan de blauwe envelop te willen laten verdwijnen, door voortaan alleen nog maar per email te communiceren. Dat betekent onder andere dat de belastingteruggave voortaan per email zal worden aangekondigd, de blauwe envelop daarvoor zal niet meer op de mat vallen. De ombudsman maakt zich om de jongeren niet direct veel zorgen, maar andere groepen zijn volgens hem niet zo vaardig met de computer.

Belastingteruggave voor jongeren

De belastingteruggave voor jongeren kun je ook op dit moment al online berekenen, je krijgt over het algemeen echter nog wel een blauwe envelop thuis gestuurd ter herinnering om de aangifte van je inkomen te doen. Vervolgens dien je de inkomens online door te geven, waardoor het volgens de Belastingdienst net zo goed mogelijk is om de blauwe envelop voortaan achterwege te laten. Je ontvangt dan een email op het moment dat je de aangifte kunt doen, om online vervolgens voor de aanvraag tot teruggave te zorgen.


Niet geleerd van eerdere fouten

De Ombudsman is het met de Belastingdienst eens dat jongeren daar over het algemeen weinig problemen mee zullen hebben. Aan de andere kant lijkt de overheid echter niet te hebben geleerd van eerdere fouten. Onder andere het Persoonsgebonden Budget en de reis tot een enkel bankrekeningnummer voor alle toeslagen hebben tot grote problemen geleid. Veel mensen wisten hier niet goed mee om te gaan, de weerstand lijkt er echter niet toe te hebben geleid dat de overheid daar nu voorzichtiger mee om wil gaan.

Zelfredzaamheid van anderen

De zelfredzaamheid op het internet is onder jongeren vrij groot, zij zullen weinig moeite hebben een email te openen en vervolgens online aan te geven wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Het zijn vooral anderen die met problemen te maken kunnen krijgen, onder andere ouderen zien het niet zitten om via email op de hoogte te worden gebracht door de Belastingdienst. Of de blauwe envelop helemaal zal verdwijnen is wat dat betreft nog niet duidelijk, als jongere doe je er in ieder geval verstandig aan om je belastingteruggave alvast online te berekenen.