Het pensioen, belastingen en belastingteruggave in het bijzonder zijn bij weinig jongeren populair. Jongeren weten hier over het algemeen weinig van af en staan er bovendien niet altijd positief tegenover. Met name het huidige pensioenstelsel moet het bij de jongere generaties ontgelden.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Plan Bureau (SCP) dat jongeren ondervroeg naar hun mening over het huidige pensioenstelsel. Volgens het SCP heeft dit te maken met bijvoorbeeld de vergrijzing, net als met een meer flexibele arbeidsmarkt en het gestegen opleidingsniveau. We werken steeds vaker op hoog niveau en het is gebruikelijker geworden om regelmatig van baan te wisselen. De traditionele opbouw van het pensioen sluit wat dat betreft steeds minder goed aan bij de wijze waarop jongeren hun carrière voor zich zien, waardoor het niet vreemd is dat het draagvlak hiervoor afneemt.


Af van het collectieve stelsel

Veel jongeren en jongwerkenden willen graag af van het collectieve stelsel, met name de grootverdieners tot 35 jaar voelen veel meer voor een stelsel waarin een ieder voor een eigen pensioen spaart. Op die manier zou het mogelijk moeten zijn om de pensioenen ‘eerlijker’ te verdelen. Bijna de helft van de jongeren geeft aan niet te willen betalen voor de oudedagvoorziening van anderen. Het is opvallend dat jongeren hier fel op zijn, aangezien een deel van hen bijvoorbeeld nog geen gebruik maakt van de belastingteruggave voor jongeren en aan de andere kant dus gemakkelijk geld laat liggen.

Eigenbelang bij jongeren

Uit het onderzoek van het SCP blijkt verder dat jongeren aangeven dat ze solidariteit een belangrijk element vinden, al handelen ze daar vervolgens niet naar. De jongeren geven het belang hiervan duidelijk aan en kiezen er vervolgens voor om geen inkomen af te staan aan oudere generaties binnen de samenleving. Het is wat dat betreft het eigenbelang dat uiteindelijk toch overheerst. Ook de overheid denkt na over manieren om het pensioenstelsel aan te passen. Wat dat betreft is de kans groot dat zich op dit gebied de komende tijd nieuwe ontwikkelingen voor zullen doen.