Op Hoeveelkrijgjij.nl kun je bij vragen over het berekenen van je belastingteruggaaf en het indienen van je belastingaangifte via een chatvenster de hulp inschakelen van een van onze medewerkers; hij of zij probeert je vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, en jou zo verder te helpen. Bij lastige vragen kan bovendien de hulp worden ingeschakeld van een van onze belastingexperts, die jouw vraag per e-mail persoonlijk beantwoordt.

Eens in de twee weken behandelt een medewerker costumer service and webcare van Hoeveelkrijgjij.nl een veel gestelde vraag. Deze week vroegen velen van jullie:


Wat zijn werkgeversheffing zvw en totaal premies werknemersverzekeringen?

Je loonstrookje of jaaropgave staat vaak vol ingewikkelde termen; werkgeversheffing zorgverzekeringswet (zvw) en totaal premies werknemersverzekeringen zijn er daar twee van. En aangezien er bij deze termen soms behoorlijke bedragen worden genoemd, wil jij natuurlijk graag weten wat deze termen betekenen en, vooral ook, of je deze bedragen kunt terugvragen!

Een kijkje achter de schermen bij Hoeveelkrijgjij.nl

Een kijkje achter de schermen bij Hoeveelkrijgjij.nl

Werkgeversheffing zorgverzekeringsweg (zvw)

In Nederland hebben we een uniek zorgverzekeringsstelsel dat ervoor zorgt dat jij, wanneer je ziek wordt, niet alle kosten uit eigen zak hoeft te betalen. Dit stelsel wordt op twee manieren bekostigd: (1.) je betaalt zelf een premie aan je zorgverzekeraar, en (2.) je werkgever betaalt voor jou een premie aan de Belastingdienst, de zogenaamde werkgeversheffing zvw. De laatstgenoemde premie is, in tegenstelling tot de eerstgenoemde premie, afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Je kunt je werkgeversheffing zorgverzekeringswet helaas niet terugvragen bij de Belastingdienst.


N.B. Als je in 2015 meer dan € 51.976 verdient heb je wel recht op belastingteruggave van de werkgeversheffing zvw; in dit geval draagt de Belastingdienst zorg voor de teruggave van de teveel betaalde bijdrage zorgverzekeringswet.

Totaal premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen verzekeren jou als werknemer tegen inkomensverlies als je werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt; werknemersverzekeringen zijn:

  • de werkloosheidswet (WW),
  • de ziektewet (ZW),
  • de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO),
  • de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Als je jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd en loon (of een uitkering) ontvangt, dan betaalt je werkgever (of uitkeringsinstantie) aan de Belastingdienst premies voor deze werknemersverzekeringen. De optelsom van deze premies wordt op je jaaropgave vaak totaal premies werknemersverzekeringen genoemd.

Je kunt je totaal premies werknemersverzekeringen helaas niet terugvragen bij de Belastingdienst.

Wat kun je wel terugvragen?

Als je een betaalde stage of een bijbaantje hebt gehad, dan is de kans groot dat je toch geld kunt terugvragen bij de Belastingdienst; waarschijnlijk heb je namelijk loonheffing afgedragen, en dit kun je, mits je niet teveel hebt verdiend, terugvragen! Kan jij de term “loonheffing” niet op jouw jaaropgave vinden? Ga dan eens op zoek naar een van de volgende termen: “ingehouden loonbelasting”, “ingehouden loonheffing” of “ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen”! Deze termen worden ook vaak gebruikt en betekenen precies hetzelfde.


Supereenvoudig loonbelasting terugvragen!

Zoals je ziet kan belastingaangifte soms best ingewikkeld zijn. De gratis online rekentool van Hoeveelkrijgjij.nl helpt je stap voor stap bij het terugvragen van belasting. Houd je jaaropgave of loonstrookje van december bij de hand, dan heb je alle informatie die je nodig hebt! En bij moeilijkheden kun je via het chatvenster de hulp inschakelen van een van onze medewerkers. Makkelijker wordt het niet!