Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Veel mensen met een wat lager inkomen hebben recht op zorgtoeslag. Als er iets verandert in je leven, bijvoorbeeld je inkomens- of gezinssituatie, moet je die wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst. Het is zaak om de zorgtoeslag zo snel mogelijk te wijzigen, want teveel ontvangen bedragen moet je achteraf weer terugbetalen. Maar hoe wijzig je de hoogte van de zorgtoeslag? In dit artikel leggen we het uit.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Wanneer moet ik een wijziging doorgeven?

Je moet bijvoorbeeld een wijziging doorgeven als er iets significants verandert aan je inkomen. Heb je bijvoorbeeld een beter betaalde baan of een behoorlijke salarisverhoging gekregen? Dan moet je het nieuwe inkomen aan de Belastingdienst doorgeven. Hetzelfde geldt voor veranderingen in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of trouwen en dus een toeslagpartner krijgt. De wijzigingen moeten in principe binnen 4 weken bij de Belastingdienst worden gemeld.

Wijzigen zorgtoeslag met DigiD

Het doorgeven van de wijzigingen is niet zo gek moeilijk en kan online. Het belangrijkste is dat je beschikt over DigiD. Heb je nog geen DigiD-code? Dan kun je die probleemloos aanvragen via www.digid.nl en krijg je een per post een wachtwoord en inlogcode toegestuurd. Het is ook mogelijk om via de BelastingTelefoon (0800 – 0543) een papieren formulier aan te vragen en door het invullen hiervan je zorgtoeslag te wijzigen.

Zorgtoeslag wijzigen bij samenwonen of trouwen

Wanneer je gaat samenwonen met je partner, moet je dit standaard doorgeven aan de Belastingdienst. In dat geval worden jullie namelijk ook toeslagpartners, wat weer gevolgen heeft voor de berekeningen die worden gehanteerd. Ga je daarentegen trouwen of kies je voor een geregistreerd partnerschap? De gemeente automatisch geeft dit automatisch aan de Belastingdienst door, waardoor je zelf in principe niets hoeft te doen.


Wijzigingen door scheiding

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het niet meer klikt met je huwelijkspartner en jullie besluiten om te gaan scheiden. De kans bestaat dat die beslissing ook invloed heeft op de hoogte van je zorgtoeslag. De gemeente geeft ook dit door aan de Belastingdienst, al kun je er ook voor kiezen om dit zelf te doen via Mijn toeslagen.

Rekeningnummer wijzigen

Ben je overgestapt naar een andere bank? Of heb je een nieuwe rekening bij je oude bank geopend waarop je voortaan het toeslagbedrag wilt ontvangen? Dan moet en kun je die wijziging doorgeven aan de fiscus, onder meer via de website Toeslagen.nl.

Zorgtoeslag wijzigen omtrent werk, gezin of rekening: hoe doe je dat?

Wat gebeurt er na mijn wijziging?

Heb je de wijziging doorgegeven? Dan ziet het vervolgtraject er als volgt uit:

  1. De Belastingdienst maakt een nieuwe voorlopige berekening. Die is terug te vinden in Mijn toeslagen onder het kopje ‘Actuele berekening’.
  2. Voorschotbeschikking. Binnen 5 weken na de wijziging ziet u uw nieuwe voorschotbeschikking in Mijn toeslagen bij ‘Mijn beschikkingen’.
  3. Vervolgens wordt bepaald of je voortaan meer of juist minder zorgtoeslag krijgt. Nadat de nieuwe voorschotbeschikking is vastgesteld en klaarstaat, krijg je het nieuwe bedrag uitbetaald. Dit gebeurt elke maand op of ronde de twintigste.

Als het jaar definitief ten einde is, ontvang je de definitieve berekening van je zorgtoeslag. Dan zijn namelijk alle belangrijke gegevens, zoals het volledige jaarinkomen, bekend. Je ziet dan precies op welk bedrag je kunt rekenen en of je te veel, te weinig of precies genoeg voorschot hebt gekregen. De Belastingdienst is verplicht om uiterlijk binnen 13 weken na de wijzigingsaanvraag te reageren. Als je na die tijd nog steeds niets hebt gehoord, kun je de fiscus in gebreke stellen.


Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!