Hoewel mensen in de regel gewoontedieren zijn, horen veranderingen bij de dynamiek van het leven. Belangrijke veranderingen in je leven kunnen ook gevolgen hebben voor de toeslag(en) die je ontvangt. Dat geldt ook voor de kinderopvangtoeslag, een door de overheid verleende tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. In welke gevallen kun of moet je de kinderopvangtoeslag wijzigen? En hoe kun je bepaalde aspecten van de toeslag wijzigen? In dit artikel laten we het je zien.

Welke situaties?

Er zijn een aantal situaties met betrekking tot de kinderopvangtoeslag waarin het verplicht is om wijzingen in je situatie door te geven aan de Belastingdienst. Het gaat om de onderstaande gevallen.


 • Een van de kinderen gaat gebruikmaken van een ander type kinderopvang.
 • Het aantal uren kinderopvang of het uurtarief van de aanbieder van de kinderopvang verandert.
 • Een of meer kinderen maken geen gebruik meer van kinderopvang, terwijl ze je er wel nog recht op hebt.
 • Het toetsingsinkomen van jou of je partner verandert in de loop van het kalenderjaar.
 • Je wilt de kinderopvangtoeslag voortaan op een ander rekeningnummer ontvangen.
 • Je bent van plan om gebruik te gaan maken van een andere gastouder. In dat geval moet je zijn of haar naam- en adresgegevens en LRK-nummer doorgeven aan de Belastingdienst.

Wisselende opvanguren

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet elke maand precies hetzelfde aantal opvanguren voor je kind nodig hebt. Een dergelijk scenario is natuurlijk denkbaar als je bijvoorbeeld een flexibel beroepsbestaan als zzp’er hebt, maar ook als je bijvoorbeeld een kleine rustperiode voor jezelf wilt inbouwen door een tijdlang wat minder te werken. Weet je hoeveel opvanguren je voor een bepaalde maand nodig hebt? Geef de wijzigingen dan binnen vier weken door aan de Belastingdienst. Zo blijven je gegevens actueel en ontvang je elke maand het juiste voorschot. Wijzingen doorgeven kan via Mijn toeslagen. Hiervoor heb je jouw DigiD en de nieuwe opvanggegevens nodig. Die laatste informatie is te vinden in het contract of op de rekeningen van het kinderopvangcentrum of het gastouderbureau.

Mijn kinderopvang is failliet of sluit

Net als elke ander bedrijf kunnen ook kinderopvangcentra failliet gaan of om andere redenen de deuren sluiten. Wat moet je in zo’n geval doen? Vanaf het moment dat de opvang niet meer geregistreerd is, heb je feitelijk geen recht meer op kinderopvangtoeslag. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kun je controleren of jouw kinderopvang nog geregistreerd staat. Als dat niet het geval is, kun je wijzigingen doorgeven via ‘Mijn toeslagen’. Log daarvoor eerst in met je DigiD en kies vervolgens bij ‘wijzigingen doorgeven’ voor ‘Kinderen’. Vul vervolgens de wijzigingsdatum in. Meestal is dit de datum van uitschrijving. Geef vervolgens aan welke verandering op jouw situatie van toepassing is.

 • Gaat je kind tijdelijk niet meer naar de opvang? Bijvoorbeeld omdat je nog geen nieuwe plek hebt kunne regelen? Kies dan ‘De gegevens van mijn huidige opvang wijzigen’. Vul bij het aantal opvanguren ‘0’ in. Je kunt dan in een later stadium doorgeven dat je kind naar een andere opvang gaat.
 • Gaat uw kind naar een andere opvang of is er een doorstart na een faillissement? Kies ‘Mijn kind gaat naar een nieuwe kinderopvang’. Vul het LRK-nummer en de andere opvanggegevens in.

Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag wijzigen?


Gastouder

Gaat jouw kind naar dezelfde gastouder? Dan houd je recht op kinderopvangtoeslag als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • De gastouder laat zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Je sluit met dit bureau een geldig contract af.
 • Je geeft de nieuwe opvanggegevens binnen vier maanden of eerder aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan opvang uitbetalen

Het kan ook zo zijn dat je jouw toeslag rechtsreeks aan de kinderopvang laat uitbetalen? Maar wat als deze instelling er mee stopt of op de fles gaat? Bij een faillissement zet de Belastingdienst de rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvang stop. Sluit de opvang om een andere reden? Geef dan via Mijn toeslagen door dat de kinderopvang op deze locatie stopt. Via het tabblad ‘Statusoverzicht’ in Mijn Toeslagen kun je zien of de rechtstreekse uitbetaling is gestopt. In dat geval staat er de omschrijving ‘Verzoek stoppen uitbetaling kinderopvangtoeslag aan kinderopvang’. Is de situatie omgekeerd en heb je liever dat de kinderopvangtoeslag op je eigen rekening wordt uitbetaald? Dan kun je dit ook wijzigen via Mijn Toeslagen.

De kinderopvang van een kind stopt

Gaat jouw kind naar meerdere kinderopvanginstellingen en stopt de opvang bij 1 van deze instellingen? Of stopt de kinderopvang van een van jouw kinderen? Of gaat je kind tijdelijk niet meer naar de kinderopvang? Geef deze veranderingen uiterlijk binnen vier weken aan ons door. Doorgeven kan via Mijn Toeslagen. Zorg er wel voor dat je de volgende belangrijke gegevens bij de hand hebt:

 • DigiD, want die heb je nodig om in te loggen op de site Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.
 • De datum waarop de kinderopvang stopt, zodat de Belastingdienst precies weet vanaf welk moment de wijziging ingaat.
 • De belangrijkste gegevens, zoals de naam, geboortedatum en het BSN, van het kind dat niet meer naar de opvang gaat.
 • De naam en adresgegevens van het kinderopvangcentrum of gastouderbureau.
 • Het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van het kindercentrum of de gastouder.