Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

De zorgtoeslag is een van de kroonjuwelen van het stelsel van sociale zekerheid dat Nederland heeft. Het is een tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met lage inkomens. Maar welk bedrag kun je krijgen? En hoe bereken je jouw toeslag? In dit artikel laten we het zien.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Betaalbare zorg voor iedereen

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een relatief laag inkomen. Voor deze groep is de zorgpremie een grote hap uit het maandelijks budget. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst en is bedoeld om de almaar stijgende zorgverzekeringspremies en oplopende kosten voor de zorg te compenseren. Zo blijft de verplichte basisverzekering voor ziektekosten voor alle Nederlanders toegankelijk. Ontvang je zorgtoeslag? Dan wordt die elke maand ronde de twintigste op jouw rekening bijgeschreven.

Wanner kan ik zorgtoeslag krijgen?

Hoe hoog de zorgtoeslag uitvalt, hangt af van je inkomen. In het geval van jongeren is het inkomen van de ouders hierbij niet van belang. Iedereen die voldoet aan de onderstaande factoren komt in principe in aanmerking voor de toeslag.

  • Je bent 18 jaar of ouder. Vanaf deze leeftijd is namelijk iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering. In het buitenland verzekerde mensen krijgen geen zorgtoeslag.
  • Het (gezamenlijke) toetsingsinkomen is niet hoger dan de inkomensgrens. Die bedraagt 27.857 euro voor alleenstaanden en 35.116 voor toeslagpartners. Je geldt doorgaans als toeslagpartner als je getrouwd bent, samenwoont in een koophuis of een samenlevingscontract hebt afgesloten.
  • Jij en je toeslagpartner mogen per persoon een maximumvermogen van 25.000 euro hebben. Daarnaast geldt een vrijstellingsbedrag van maximaal € 82.752 voor jullie samen. Het totale gezamenlijke vermogen moet dus lager zijn dan 132.752 euro (met toeslagpartner).

Hoe bereken ik de hoogte van mijn zorgtoeslag?


Welk inkomen telt?

De Belastingdienst gebruikt het toetsingsinkomen als maatstaf voor het bepalen van de zorgtoeslag. Maar wat wordt precies verstaan onder het toetsingsinkomen? Als je aangifte inkomstenbelasting doet, wordt hiermee in de praktijk het verzamelinkomen van jou en je eventuele partner bedoeld. Het toetsingsinkomen is dus het totaal van brutoloon, aftrekregelingen, pensioen en bepaalde uitkeringen, zoals de AOW-uitkering. Op papier komt dat neer op het totaal van de inkomsten uit box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Hoogte van de zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag is een bedrag van 88 euro per maand. Dit maximum geldt voor inkomens tot 20.000 euro per jaar. Daarboven wordt het bedrag naar gelang van de toenemende hoogte van de inkomens langzaamaan afgebouwd. Bij een jaarinkomen van 35.000 euro krijg je nog drie euro per maand aan zorgtoeslag. Heb je een hoger inkomen? Dan kom je niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kun je de exacte toeslagbedragen en de bijbehorende inkomens raadplegen.

Zorgtoeslag bij wisselend inkomen

Het kan natuurlijk ook dat je in een bepaald jaar een wisselend inkomen hebt. Misschien ben je wel van baan gewisseld. Of je bent een zzp’er of andersoortige ondernemer met een flexibel inkomen. Wellicht heb je in het laatste deel van het jaar veel meer verdiend dan in het eerste. Indien je in de laatste paar maanden te veel hebt verdiend, is het dus mogelijk dat je na de definitieve aangifte inkomstenbelasting een deel van de zorgtoeslag moet terugbetalen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Heb je te weinig gekregen, dan keert de Belastingdienst het restant na de definitieve belastingaangifte alsnog uit.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!