Te weinig inkomen als je bent gestopt met werken wil niemand. Toch loert dit gevaar vooral voor jongeren. De remedie is simpel: check regelmatig hoe je pensioen ervoor staat en vul eventuele tekorten tijdig aan.

Pensioen? Moet ik me daar nu al druk over maken? Het is nog zo ver weg en ik heb wel andere, belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Ziehier een veel gehoorde reactie als het gesprek over pensioen gaat. Het is een begrijpelijke maar tevens ook een gevaarlijke reactie.
Hoezo? Nou, pensioen is je inkomen voor later. Op het moment dat je met pensioen gaat moet je het doen met wat je in de achterliggende jaren hebt opgebouwd. Als het te weinig blijkt te zijn kun je er nauwelijks meer iets aan verbeteren. Pensioen opbouwen kost namelijk tijd en dat heb je dan niet meer.


Weg garantiepensioen

Natuurlijk is het zo dat je automatisch pensioen opbouwt als je werkt. Per maand wordt er een bepaald deel van je salaris opzij gezet voor je pensioen. Tot dusver is er weinig aan de hand. Maar nu komt het. De laatste jaren is dit collectieve pensioen aan afbraak onderhevig. De regelingen worden soberder en het (beleggings)risico komt steeds meer bij de deelnemer, bij jou dus, te liggen. Het betekent gewoon dat de zekerheid over je pensioen er niet meer is.

Daarbovenop komt dan nog de economische crisis die in 2008 begon. De vermogens van pensioenfondsen slonken zo erg dat er zelfs gekort moest worden op de pensioenen. Niet alleen op de ingegane pensioen van gepensioneerden, ook op de opgebouwde pensioenen van werkenden. Dat is dus ook jouw pensioen.

Minder pensioen opbouwen

Met ingang van 1 januari 2015 is er wederom een belangrijke wijziging die vooral jongeren treft. Het opbouwpercentage voor de meest voorkomende pensioenregeling is namelijk verlaagd naar maximaal 1,875 procent. Het maximum was 2,25 procent. Je snapt het al: je kunt voortaan per jaar minder pensioen opbouwen. Even een rekenvoorbeeld: je moet nu 40 jaar werken om aan het einde 75 procent van je gemiddelde salaris aan pensioen te hebben. Vroeger was dat bij een opbouwpercentage van 2,25 procent 33 jaar. Tel uit je verlies.


Je leeftijd is je voordeel

Van zulke berichten word je vanzelfsprekend niet vrolijk. Toch hoef je er niet depressief van te worden. Jongeren hebben één heel groot voordeel: hun leeftijd. Loop je tegen tekorten aan, dan heb je nog ruim de tijd die te repareren. In de volgende blogs ga ik daar verder op in.

Volgende keer: pensioen wat is dat eigenlijk allemaal?