Lenen kost geld! Iedereen kent het waarschuwingslogo van een zwart mannetje dat een rood euroteken als een blok aan zijn been meesleept. Toch is lenen iets interessanter geworden omdat de maximale rente per 1 augustus wordt verlaagd naar 10 procent. Een forse verlaging want het tarief stond op 14 procent.

Rente

Mensen met een lening met vaste rente profiteren niet van de corona maatregel. Mensen met een variabele rente bijvoorbeeld met een doorlopend krediet betalen vanaf 1 augustus minder rente. Ondanks deze maatregel kunnen huishoudens in 2020 minder geld lenen voor bijvoorbeeld een auto of verbouwing. De Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland heeft de leennorm aangescherpt om te voorkomen dat huishoudens meer lenen dan verantwoord is.


Berekening

In de nieuwe berekening wordt onder andere rekening gehouden met hogere kosten voor levensonderhoud van gezinnen. Bij huizenbezitters wordt meer ruimte gehouden tussen de bruto en netto woonlasten. Bij de berekening is het gezamenlijk inkomen bepalend. Bij leningen wordt uitgegaan van het netto inkomen, de gezinssituatie, woonlasten en andere financiële verplichtingen zoals leningen of een studiebeurs.

Leencapaciteit

De uitkomst is de leencapaciteit. Het deel van het inkomen dat je maandelijks kunt besteden aan de nieuwe lening. De leencapaciteit bepaalt het maximaal bedrag wat geleend mag worden. Kredietverleners gaan ervan uit dat je elke maand 2 procent van de totale kredietsom moet kunnen aflossen. De maximale lening berekenen is een verplichting vanuit de kredietverstrekker.

Aanschaf

Lenen is in feite omgekeerd sparen. De rentevergoeding op spaarrekeningen zijn nagenoeg afgeschaft. Bij een lening betaal je een rentevergoeding die boven op de aflossing komt. Is lenen noodzakelijk vergelijk dan de leenvormen. Bedraagt de aflossing meer dan 12 maanden dan is meestal een persoonlijke lening de voordeligste optie. Zorg wel bij de besteding van het leningbedrag dat de aflossingduur minder is dan de levensduur van het product.


De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ moet consumenten die een lening willen afsluiten beter laten nadenken over de gevolgen. Dit is niet voor niets want een op de vijf huishoudens heeft ernstige betalingsachterstanden dat er sprake was van betalingsproblemen.