Regels voor bellen naar een klantenservice

Het is al frustrerend genoeg om in de wacht gehouden te worden als je een nummer voor een bepaalde klantenservice belt. Nog erger is het als je vervolgens een gepeperde telefoonrekening ontvangt voor het gebruik van een 090x-nummer. Er zijn gelukkig wettelijke regels voor de kosten die bedrijven in rekening mogen brengen voor het gebruik van een klantenservicenummer.

090x-nummers

Bellen naar een 090x-klantenservicenummer mag nooit meer kosten dan het bellen naar regulier vast nummer. Er mogen geen extra kosten per minuut in rekening gebracht worden, zoals in het verleden vaak het geval was. Bovendien mag het geen verschil maken of je met een vaste of mobiele telefoon belt. Een 090x-nummer is een nummer dat begint met 0900, 0906 of 0909.


Vast tarief

Bedrijven mogen er wel voor kiezen een vast bedrag per gesprek te rekenen. Dit tarief komt bovenop de gewone belkosten en mag maximaal 1 euro zijn. Wordt er geen vast bedrag in rekening gebracht, dan dien je uitsluitend de reguliere belkosten te betalen.

Klanten

Deze regels gelden overigens alleen als je klant bent bij het bedrijf van de betreffende klantenservice. Het maakt echter niet uit of je een vaste klant bent, doordat je bijvoorbeeld een abonnement hebt afgesloten, of dat je een eenmalige aankoop hebt gedaan.

Voorbeeldbrief bezwaar telefoonkosten

Heb je een klantenservicenummer gebeld en zijn er toch extra kosten in rekening gebracht? Dan vind je hieronder een voorbeeldbrief voor het indienen van een bezwaarschrift bij jouw telecomaanbieder.


 

[Jouw voornaam en achternaam]

[Adres]

[Postcode en Woonplaats]

 


[Naam provider]

[Adres]

[Postcode en Vestigingsplaats)

 

[Plaats], [datum schrijven]


 

Betreft: te hoge kosten bellen met klantenservice

 

Referentie: [referentienummer, factuurnummer, klantnummer etc.]

 


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik telefonisch contact opgenomen met de klantenservice van [naam bedrijf] via het telefoonnummer [telefoonnummer]. Volgens de geldende wetgeving mogen er voor het bellen naar een 090x-klantenservicenummer geen extra kosten in rekening gebracht worden naast gebruikelijke belkosten, plus een maximaal extra bedrag van €1,- per gesprek.

[Naam bedrijf klantenservice] heeft echter €[extra kosten] [per minuut of per gesprek] in rekening gebracht. Deze extra kosten hoef ik niet te betalen, alleen de gebruikelijke belkosten.

[Kies uit verschillende opties]

[Je hebt de telefoonrekening nog niet betaald]

Ik verzoek u dan ook de kosten die betrekking hebben op mijn klacht van de telefoonrekening te verwijderen. De overige kosten zal ik uiteraard gewoon betalen.

[Je hebt al betaald per automatische incasso]

Daarom heb ik de betaling per automatische incasso gestorneerd voor het deel van de belkosten dat betrekking heeft op mijn klacht ([extra gesprekskosten]). Het overige deel van de telefoonrekening heb ik voldaan op [datum], via [betaalwijze].

[Je hebt een prepaid-simkaart]

Ik verzoek u dan ook de teveel betaalde kosten ([extra gesprekskosten]) terug te storten op rekening [rekeningnummer] ter name van [jouw volledige naam].

Graag ontvang ik van u een reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

 

[Jouw voornaam en achternaam]