Wat zijn de regels?

Heb je een abonnement of contract dat onlangs stilzwijgend is verlengd en wil je dit contract opzeggen? Dan hangt het ervan af op wat voor soort product je bent geabonneerd. Zo gelden er voor kranten en tijdschriften andere regels dan voor internet- telefoon- of televisieabonnementen. Lees in dit artikel meer over de regels rond stilzwijgende verlenging van abonnementen en contracten.

Telefonie, internet en televisie

Een mobiele telefoonabonnement wordt, net als een abonnement op een internet- of televisieaansluiting, over het algemeen voor 1 of 2 jaar afgesloten. Hierna mag de aanbieder het abonnement automatisch omzetten in een contract voor onbepaalde tijd. Na deze stilzwijgende verlenging heb je het recht het contract te allen tijde op te zeggen, met een opzegtermijn van een maand. 


Kranten en tijdschriften

Voor bladen en kranten gelden andere regels. Kranten en tijdschriften mogen jouw abonnement stilzwijgend verlengen met maximaal 3 maanden. Als je het abonnement opzegt, kan dit vanaf het moment dat het stilzwijgend verlengde abonnement afloopt. Zorg wel dat je het in ieder geval een maand voor het verstrijken van deze periode aangeeft, want er geldt een opzegtermijn van een maand.

Daarnaast mogen kranten en tijdschriften jouw abonnement voor onbepaalde duur verlengen. In dat geval geldt een opzegtermijn van een maand, als het gaat om een blad dat minimaal eens per maand verschijnt. Voor bladen die minder dan een keer per maand uitkomen, geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Proefabonnementen

Heb je een proefabonnement op een bepaald product afgesloten? Dan hoeft jij je geen zorgen te maken dat deze overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt. Het is namelijk niet toegestaan proefabonnementen automatisch te verlengen.


Opzeggen na stilzwijgende verlenging

Je hebt het recht uw abonnement of contract op te zeggen op de manier waarop je het hebt afgesloten. Als je het abonnement online hebt afgesloten, dan dien je dit ook online (dus bijvoorbeeld per e-mail) op te kunnen zeggen. Hieronder vind je een voorbeeldbrief voor het opzeggen van een stilzwijgend verlengd contract.

Voorbeeldbrief

[Jouw voornaam en achternaam]

[Adres]

[Postcode en Woonplaats]

 


[Naam aanbieder]

[Adres]

[Postcode en Vestigingsplaats]

 

[Plaats], [datum schrijven]


 

Betreft: opzeggen abonnement,

 

Referentie: [referentienummer, factuurnummer, klantnummer etc.]

 


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] is mijn abonnement op [product] stilzwijgend verlengd. Op grond van de geldende regels heb ik het recht mijn abonnement op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van [1 ]* maand. Dit betekent dat ik mijn abonnement per [datum, 1 maand na dagtekening]* beëindig.

Ik zou graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzegging ontvangen per post of e-mail ([e-mailadres]).

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Jouw voornaam en achternaam]

 

*Is jouw abonnement op een tijdschrift dat minder dan een keer per maand verschijnt, stilzwijgend verlengd? Gebruik dan een opzegtermijn van 3 maanden.