Ben je geabonneerd op een krant of tijdschrift en wil je dit abonnement opzeggen, dan dien je een brief te sturen waarin je dit te kennen geeft. Voor het opzeggen van een krant of tijdschrift zijn er een aantal regels.

Als je een contract voor een bepaalde tijd hebt afgesloten, bijvoorbeeld een half jaar, een jaar of drie jaar, dan dien je deze periode uit te zitten, tenzij anders staat vermeld in de algemene voorwaarden. Zodra de contractperiode verstrijkt, kun je het abonnement opzeggen. Je dient je hiervoor wel aan de opzegtermijn te houden. Als er een opzegtermijn van een maand geldt, dien je het dus minimaal een maand voor het verstrijken van het abonnement aan te geven, als je het abonnement wilt opzeggen.


Opzegtermijn

Als je een abonnement voor onbepaalde tijd hebt, kun je dit op ieder moment opzeggen, zolang je je maar aan de opzegtermijn houdt. Dit betekent dat, als er bijvoorbeeld een opzegtermijn van een maand geldt, het abonnement nog een maand doorloopt vanaf het moment van opzeggen. Is er een langere of kortere opzegtermijn vastgesteld, dan geldt deze opzegtermijn.

De opzegtermijn verschilt per abonnement. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en hangt af van het soort blad waarop je geabonneerd bent.

Eén keer per maand

Voor bladen en tijdschriften die minimaal één keer per maand verschijnen, geldt een opzegtermijn van een maand. Ben je bijvoorbeeld geabonneerd op een magazine dat iedere week verschijnt, dan geldt de opzegtermijn van een maand.


Minder dan eens per maand

Voor bladen die minder dan een keer per maand verschijnen, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Als je bent geabonneerd op een tijdschrift dat een keer per kwartaal verschijnt, dan dien je dit dus drie maanden van tevoren aan te geven.

Voorbeeldbrief abonnement opzeggen

Sta je op het punt een abonnement op te zeggen, maar weet je niet hoe een dergelijke brief eruit ziet? Gebruik dan de handige onderstaande voorbeeldbrief.

[Jouw voornaam en achternaam]

[Adres]

[Postcode en Woonplaats]


 

[Naam aanbieder]

[Adres]

[Postcode en Vestigingsplaats)

 


[Plaats], [datum schrijven]

 

Betreft: opzeggen abonnement,

 

Referentie: [referentienummer factuurnummer, klantnummer etc.]


 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeer ik u mijn abonnement op [naam blad] op te willen opzeggen, met ingang van [datum afloop contract], waarbij ik de opzegtermijn van [1 maand/3 maanden] in acht neem.

Ik zou graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzegging ontvangen per post of e-mail [(e-mailadres)].

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 

[Jouw voornaam en achternaam]