Een jaaropgave laat jou het overzicht zien van wat jij in het afgelopen jaar in totaal hebt verdiend. Voor veel jongeren is het een onoverzichtelijk stuk papier wat vragen oproept. Daarom dit blog, waarin wij de belangrijkste punten voor jou op een rij zetten. Heb je daarna toch nog vragen? Stel ze onderaan ons blog!

Wat is een jaaropgave?

Een jaaropgave wordt ook wel jaaropgaaf genoemd. Dit formulier laat jouw loongegevens zien van een bepaald jaar. Hierdoor heb jij een totaalbeeld van je inkomen van dat specifieke jaar. De totaalbedragen die je ziet, noem je cumulatieven. Deze cumulatieven zie je ook steeds terugkomen op je loonstrook. Zo staat op je loonstrook van februari het totaalbedrag tot dan toe in cumulatieven genoemd, in deze situatie dus januari plus februari. De totaalbedragen die op jouw jaaropgave staan gebruik je voor de belastingaangifte.


Verdien honderden euro’s in slechts vijf minuten

Is een jaaropgave verplicht?

Ja, jouw werkgever is door de wet verplicht om een jaaropgave aan jou te verstrekken. Overigens geldt dit ook voor het uitreiken van een loonstrook. Hierbij maakt het niet uit of jij er wel of niet om hebt gevraagd. Jouw baas moet deze dus altijd aan jou verstrekken.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De wettelijke afspraak is dat jouw werkgever de jaaropgave binnen een redelijke termijn moet verstrekken. Vrijwel alle werkgevers verstrekken de jaaropgaven van vorig jaar in de eerste twee maanden van het jaar, dus januari/februari. Wanneer een werkgever wil, dan mag hij hem ook al eerder verstrekken als je bijvoorbeeld halverwege het jaar stopt met werken.


Vragen en antwoorden over de jaaropgave

Vragen en antwoorden over de jaaropgave

Mag mijn baas ook een elektronische jaaropgave toesturen?

Ook hiervoor gelden wettelijk regels: de jaaropgave is, zoals dat zo mooi heet, vormvrij. Er zij dus geen specifieke eisen gesteld. Jouw werkgever bepaalt dus zelf de manier waarop hij de jaaropgave opstelt. Dus mag dit ook een elektronische jaaropgave zijn.

Kan de loonstrook ook gelden als jaaropgave?

In theorie zou je de laatste loonstrook van het jaar kunnen gebruiken als jaaropgave. Ook je werkgever mag deze, op basis van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, als zodanig verstrekken. Belangrijk is dan wel dat op deze loonstrook alle gegevens staan die ook op de reguliere jaaropgave moeten staan, zoals de cumulatieven van dat jaar.