Bij het lezen van deze titel zal wellicht niet direct een belletje bij jezelf gaan rinkelen wat het woord vermogensetikettering is. Wij zullen voor jou duidelijk maken wat dit begrip inhoudt en de wijze waarop geëtiketteerd kan worden.

Wat is vermogensetikettering?

Een ondernemer heeft bepaalde zaken die hij voor zijn onderneming gebruikt. Deze komen op de balans van de onderneming te staan en zijn daarmee voor zakelijk gebruik. Anderzijds heeft de ondernemer ook bepaalde voorwerpen die hij alleen privé gebruikt. Soms is er een bepaalde overlap te zien in deze twee vormen waardoor niet duidelijk is of dat het privé of zakelijk is. Een voorbeeld hiervan is een restaurant, waarbij de ondernemer boven het restaurant in hetzelfde pand woont. Een ondernemer heeft de keuze uit een drietal categorieën:


– Verplicht privévermogen
– Verplicht ondernemersvermogen
– Keuzevermogen

Wijze van vermogensetikettering

Bij de vermogensetikettering heeft dit pand betrekking tot het verplicht privévermogen wanneer deze voor 90% of meer voor privé gebruikt wordt. Voor het verplichte ondernemersvermogen is dit precies andersom. Wanneer het pand voor 90% of meer zakelijk gebruikt wordt, dient deze aangemerkt te worden als verplicht ondernemersvermogen. Wanneer het vermogen niet binnen deze criteria valt, heeft de ondernemer zelf de keuze waartoe hij het vermogen rekent. Wanneer de ondernemer een stijging van de waarde van zijn pand verwacht, is het slim om zijn pand in privé te houden. Hij hoeft bij een eventuele verkoop van zijn pand dan geen winst aan te geven. Het nadeel is echter dat de kosten die gemaakt voor zijn pand, niet of maar gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belastingen. Bovendien is het dan niet mogelijk om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten wanneer er in het pand geïnvesteerd wordt. De ondernemer kan maar eenmaal de keuze maken om het toe te rekenen aan het privévermogen of juist het ondernemersvermogen. Nadat de ondernemer de keuze gemaakt heeft, is deze keuze bindend voor de toekomst.