In een eerdere blog is kort ingegaan op de inkomstenbronnen van de overheid. Deze werden gesplitst in een viertal hoofdtakken. Tijdens deze verdieping zullen wij jou meer gaan vertellen over deze vier inkomstenbronnen. Deze inkomstenbronnen zijn de indirecte belastingen, de directe belastingen, de premies volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. Daarbij staan we niet alleen stil bij de inhoud ervan, maar worden ook de bedragen genoemd zoals opgenomen in de Miljoenennota van 2015.

Reken nu gratis en in een paar muisklikken uit wat jij kunt terugvragen!


Indirecte belastingen

Indirecte belastingen zijn de belastingen die al bij de koopprijs inbegrepen zijn. Wanneer je kleding koopt in een winkel, is de btw die je betaald al in de verkoopprijs meegenomen. Met andere woorden; de belasting wordt op een indirecte manier door de overheid geheven. Andere vormen van indirecte belastingen zijn onder andere: accijnzen, milieubelasting en de overdrachtsbelasting. De indirecte belastingen zijn de grootste inkomstenbron van overheid; 74,9 miljard euro.

Directe belastingen

Het tegenovergestelde van de indirecte belastingen zijn de directe belastingen. Dit zijn de belastingen die direct naar ons toe geheven worden. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting. Op je loonstrook kan te zien zijn dat er een loonheffing geheven is op je brutoloon. De loon- en inkomstenbelasting is direct ook de grootste post binnen de directe belastingen en is 52,4 miljard euro. Andere directe belastingen zijn de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. De directe belastingen zijn goed voor een bedrag van 71,8 miljard euro.

De inkomstenbronnen van de overheid volgens de Miljoenennota

De inkomstenbronnen van de overheid volgens de Miljoenennota

Premies volksverzekeringen

Deze premie wordt geheven om de uitkeringen binnen Nederland te kunnen betalen. Een voorbeeld hiervan is de AOW-premie. Dit is een onderdeel van de premies volksverzekeringen en wordt gebruikt om AOW-uitkeringen te betalen aan mensen van 65 jaar en ouder. Het is tevens de laagste hoofdtak van de vier in totaal, voor een bedrag van 37,2 miljard euro.


Premies werknemersverzekeringen

Zoals het woord al zegt, wordt deze premie geheven door je werkgever. Het wordt door de Belastingdienst geïnd via de aangifte loonheffingen. Deze premie staat in de Miljoenennota voor een bedrag van 53,9 miljard euro aan de inkomstenkant.