Al heel erg lang moeten mensen belasting betalen aan de overheid. Veel mensen zien het betalen van belasting als een enorme last. Maar wat doet de overheid met deze belasting? En wat zijn de inkomstenbronnen van de overheid? Met andere woorden; wat is het doel van de belastingheffing?

Reken nu gratis en in een paar muisklikken uit wat jij kunt terugvragen!


Wat doet de overheid met de ontvangen belastingen?

De belastingen die wij betalen aan de overheid, leveren een bijdrage aan de financiering van de overheid. De belasting die je betaalt, kan zowel betrekking hebben op de landelijke overheid in Den Haag als die van je eigen gemeente. Een voorbeeld van een inkomstenbron voor de landelijke overheid is de inkomstenbelasting. Indien je een hond hebt, is de kans groot dat je hondenbelasting moet betalen. Dit is een voorbeeld van een belasting die je aan je gemeente betaald. Naast het financieren van de uitgaven van de overheid, heeft het betalen van belasting ook een ander doel. Met behulp van bepaalde wetten zorgt de overheid ervoor dat bepaald gedrag juist gestimuleerd of ontmoedigd wordt. Voorbeelden hiervan zijn de accijnzen en de willekeurige afschrijving. De eerste heeft betrekking op het beschermen van onze gezondheid. De willekeurige afschrijving zorgt ervoor dat wij eerder een eigen onderneming gaan starten.

Doel van belastingheffing

Doel van belastingheffing

Inkomstenbronnen van de overheid

De inkomsten van de centrale overheid, die in Den Haag gevestigd is, staan genoemd in de Miljoenennota. De Miljoenennota wordt elke 3e dinsdag van september tijdens Prinsjesdag gepresenteerd door koning Willem-Alexander. De Miljoenennota bestaat uit een viertal hoofd inkomstenbronnen:
– indirecte belastingen;
– directe belastingen;
– premies volksverzekeringen;
– premies werknemersverzekeringen.

In de Miljoenennota staat ook nog de grote, aparte ‘inkomstenbron’; gasbaten. Doordat dit een vorm van inkomsten is die niet als oneindig gezien wordt, wordt deze niet opgenomen aan de inkomstenkant. In de volgende blog zullen wij voor jou verder ingaan op de vier hoofd inkomstenbronnen zoals deze weergeven staan in de Miljoenennota.