In het tweede deel van Box 1 zal verder ingegaan worden op het begrip ondernemingsfaciliteiten. Ondernemers die een onderneming drijven, komen in aanmerking voor diverse fiscale vrijstellingen. De ondernemer hoeft daardoor minder belasting te betalen, waarmee de winst gedrukt kan worden. Wij zullen voor jou ingaan op het begrip ‘ondernemingsfaciliteiten’.

Reken nu gratis en in een paar muisklikken uit wat jij kunt terugvragen!


Urencriterium

In artikel 3.4 van de Wet Inkomstenbelasting staat het begrip ondernemer beschreven. In dit begrip staat echter geen norm weergeven van het aantal uur dat in de onderneming gestoken moet worden door de ondernemer. Je bent daardoor in principe met een zeer gering aantal uren al ondernemer. Je zou daarom een flink aantal ondernemingsfaciliteiten moeten krijgen. Om dit te voorkomen heeft de wetgever een urencriterium geïntroduceerd, waarin staat hoeveel uur je minimaal moet besteden aan je onderneming voordat je recht hebt op bepaalde ondernemingsfaciliteiten, namelijk:
– De fiscale oudedagsreserve;
– de zelfstandigenaftrek;
– de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
– de meewerkaftrek.

Box 1 Winst uit onderneming; ondernemingsfaciliteiten

Box 1 Winst uit onderneming; ondernemingsfaciliteiten

Norm urencriterium

De normen waaraan een ondernemer moet voldoen om alle ondernemingsfaciliteiten te krijgen zijn;
– Gedurende het jaar minstens 1.225 uur besteden aan een of meerdere ondernemingen waar de ondernemer winst van geniet, en
– De ondernemer moet minstens 50% van zijn werktijd steken in zijn eigen onderneming(en).

Deze laatste eis geldt niet voor startende ondernemers. Dit zijn ondernemers die in een of meer van de afgelopen 5 jaar geen ondernemer zijn geweest.
Het staat de ondernemer vrij hoe hij zijn gewerkte uren bijhoudt. Ook indirecte uren worden gerekend als uren die in zijn onderneming gestoken zijn.


Samenwerkingsverband

Bij een vennootschap onder firma tussen bijvoorbeeld wettelijke partners, voldoet een vennoot niet altijd aan het urencriterium, ondanks dat hij of zij wel 1.225 uur werkt in de onderneming. Dit is het geval wanneer een vennoot hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden verricht, zoals het verzorgen van de administratie. Deze werkzaamheden tellen niet mee voor het urencriterium van deze vennoot.