Iedereen in Nederland die werkt of een uitkering heeft, krijgt vakantiegeld. Volgens de wet is dat 8 procent van het bruto jaarsalaris. Uitbetaling van vakantiegeld gebeurt meestal eind mei. De berekening gebeurt op basis van het bruto salaris van 1 juni van het vorige jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Berekenen hier je vakantiegeld


Hoera, vakantiegeld!!

Heb je niet het hele ‘vakantiejaar’ bij je werkgever gewerkt, dan krijg je ook een evenredig deel vakantiegeld. Ben je bijvoorbeeld op 1 augustus begonnen, dan krijg je 10/12e deel. Hoewel vakantiegeld in principe bedoeld is om (een deel van) de vakantiekosten te betalen, ben je dat niet verplicht. Je kunt het dus ook aan andere dingen besteden.

Vakantiegeld berekenen

Vakantiegeld berekenen

Van bruto naar netto

Vanzelfsprekend ben je vooral geïnteresseerd in het nettobedrag. Hoeveel belasting je betaalt hangt af van de tariefgroep(en) waar je in valt. De Belastingdienst gebruikt de volgende tariefgroepen:

  • Inkomen tot € 19.822: € 35,6%
  • Inkomen vanaf € 19.823. tot en met € 57.585: 42%
  • Inkomen vanaf € 57.586: 52%

Voorbeeld berekening vakantiegeld

Stel je verdient per maand bruto € 2300. Het vakantiegeld is 8 procent hiervan, ofwel € 184 per maand of € 2208 per jaar. Je bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld is dan € 2300 x 12 + € 184 x 12 = € 29.808. Met dit salaris val je in de tweede tariefgroep van 42 procent. Hierdoor moet je ook 42 procent belasting betalen over je vakantiegeld. In cijfers is dat € 2208 x 42% = € 927,36. Van je bruto vakantiegeld hou je dan € 1280,64 over.


Vakantiegeld berekenen kan heel goed op http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/vakantiegeld.html

Als je parttime werkt kun je het bedrag invullen dat je per loonperiode krijgt.

Prettige vakantie!

Heb je nog een prangende vraag, of wil je gewoon iets delen over het berekenen van je vakantiegeld? Laat het ons hieronder weten!