De regio Twente heeft grote moeite om een groep van 3.500 werkloze jongeren te benaderen. De regio heeft geen goed beeld van hun woonsituatie en de wijze waarop ze voorzien in hun levensonderhoud. Het is volgens Twente van belang om daar verandering in te brengen, vooral nu er meer werk beschikbaar komt en het mogelijk is deze jongeren daadwerkelijk een kans op een baan aan te bieden.

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Geen informatie over woonsituatie en levensonderhoud

De regio Twente heeft de afgelopen jaren weinig gedaan om deze jongeren te benaderen, al blijkt uit de gegevens dat ze wel degelijk aanwezig moeten zijn. Het is op dit moment niet duidelijk waar de jongeren wonen en of ze enige vormen van inkomsten weten te vergaren. Het is daardoor bovendien onduidelijk hoe de jongeren in hun levensonderhoud voorzien, iets dat de regio zorgen baart. Er moet nu verandering in de aanpak gaan komen, zodat de jongeren een kans kunnen maken op een baan. Uiteraard is het vervolgens van belang om hun voorlichting te bieden, bijvoorbeeld over werk en belastingteruggave voor jongeren.


Inmiddels weer werk beschikbaar

De regio Twente wil graag haast maken met de nieuwe aanpak, mede omdat er op dit moment inmiddels werk beschikbaar is voor een groot deel van deze jongeren. Er zijn banen beschikbaar waar zij kans op kunnen maken, waardoor het mogelijk is ze daadwerkelijk perspectief te bieden.

Twente heeft moeite om werkloze jongeren te benaderen

Twente heeft moeite om werkloze jongeren te benaderen

Voorlichting van jongeren over werk en belasting

Uiteraard is het voor de regio niet alleen van belang om de 3.500 jongeren te vinden en ze uitzicht op een baan te bieden, verdere voorlichting is tevens goed op z’n plaats. Met name op het gebied van werk en bijvoorbeeld belastingteruggave voor jongeren zijn velen van hen nog niet goed op de hoogte. Dat geldt in het bijzonder voor de jongeren die de regio uit het oog is verloren, maar ook voor andere jongeren met een baan. Wat dat betreft valt er zowel in Twente als in een aantal andere regio’s nog een wereld te winnen.