Wanneer je een onderneming hebt, kan deze om verschillende redenen beëindigt worden. Mogelijke oorzaken zijn de overdracht van de onderneming of een liquidatie hiervan. Dit wordt ook wel het staken van een onderneming genoemd. Over het algemeen behaal je een stakingswinst, door bijvoorbeeld het vrijvallen van een herinvesteringsreserve. Wij zullen voor jou in gaan op het eerste gedeelte van de stakingswinst.

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Begrip stakingswinst

Zoals het woord stakingwinst zelf al zegt, is dit de winst die behaald wordt na het staken van een onderneming. Over het algemeen zal de stakingswinst positief zijn maar wanneer je een verlies hebt, spreek je van een stakingsverlies. Deze stakingswinst kan uit deze vier onderdelen bestaan:


  • Stille reserves;
  • Goodwill;
  • Vrijval van fiscale reserves;
  • Desinvesteringsbijtelling.

Stille reserves

Wanneer de boekwaarde van bijvoorbeeld een pand verschilt van de waarde in het economische verkeer, ontstaat er een stille reserve. Wanneer de overdrachtsprijs, bij een staking van de onderneming, van dit pand hoger is dan de boekwaarde hiervan, ontstaat er een stille reserve. Het verschil tussen de overdrachtsprijs en de boekwaarde wordt meegenomen in de stakingswinst.

Stakingswinst, het begrip en de uitleg

Stakingswinst, het begrip en de uitleg

Goodwill

Goodwill ontstaat wanneer je de activa van het bedrijf voor meer verkoopt dan de waarde hiervan. Je betaalt dus een prijs die hoger is dan de waarde hiervan. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege het grote klantenpakket dat het bedrijf heeft. Ook de goodwill moet meegenomen worden bij de stakingswinst.

Vrijval van fiscale reserves

Bij de staking van de onderneming kunnen er ook verschillende fiscale reserves vrijvallen. Hierbij kan gedacht worden aan:


  • De kostenegalisatiereserve;
  • De herinvesteringsreserve ;
  • De fiscale oudedagsreserve.

Deze fiscale reserves zijn in een eerder blog behandeld en uitgelegd.

Desinvesteringsbijtelling

Wanneer de ondernemer zijn onderneming staakt binnen de desinvesteringstermijn van vijf jaar waarin hij de investeringsaftrek genoten heeft, moet de onderneming hier een desinvesteringsbijtelling over betalen. Het te betalen bedrag van deze bijtelling wordt berekend aan de hand van de overdrachtsprijs.