Van bruto naar netto

Al ben je dan geen financial whizzkid, natuurlijk wil je wel weten hoeveel salaris er aan het einde van de maand wordt overgemaakt. Op het salarisstrookje kijk je meteen helemaal onderaan want daar staat wat je wilt weten. Maar heb je je wel eens afgevraagd wat er allemaal van je loon af gaat? Met andere woorden hoe komt je nettosalaris eigenlijk tot stand?

Verschil tussen bruto en netto

Wat is ook al weer het verschil is tussen bruto en netto? Dat is niet zo moeilijk. Het brutosalaris is het salaris waar alles nog van af moet, zoals de belasting en de sociale verzekeringspremies. Als je een baan krijgt of je verandert van baan en je komt te spreken over je salaris, hou dit verschil dan goed in het oog. Krijg je de vraag wat je wilt verdienen, zeg dan het nettosalaris. Er zijn namelijk maar weinig mensen die weten waar ze netto op uit komen als ze het brutosalaris noemen.


Af: Loonheffing

Van je brutosalaris wordt  volgens een tariefgroep loonheffing ingehouden die de werkgever afdraagt aan de Belastingdienst. Hoe meer je verdient, hoe meer er wordt ingehouden. Van de loonheffing worden twee belastingkortingen afgetrokken;  de heffingskorting en de arbeidskorting.

Af: Pensioenpremie

Als je werkt ben je vaak verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling. Hiervoor betaal je per maand pensioenpremie.

Af: WIA of WGA

Iemand in loondienst is meestal verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Op je loonstrookje zie je dit terug onder premie WIA of premie WGA.


Af: Premie Zvw

Over je loon betaal jij of je werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, ofwel zorgpremie. Als je werkgever deze betaalt zie je ‘m niet altijd terug op het loonstrookje. Je kunt ‘m wel terugvinden op de jaaropgave.

Wat erbij komt

Mogelijk krijg je een reiskostenvergoeding. Ook die vind je terug op je loonstrookje, meestal onder aan.

Voorbeeld Jan

Werkzaam in de elektrotechnische industrie, fulltime
Geboortedatum:  1-5-1993
Brutosalaris per maand: € 1850
Loonheffingskorting: ja
Inhouding bijdrage Zvw: ja

Bruto-netto berekening
Salaris: € 1850
Pensioenpremie PME 11,55%: – € 83,47
Grondslag loonheffing: € 1766,53
Loonheffing: – € 284*
Inhouding bijdrage Zvw 4,85%: – € 85,67
Nettosalaris: € 1396, 86

*Op de loonheffing is € 185 inkomensafhankelijke arbeidskorting en € 183,58 heffingskorting in mindering gebracht.


Deze berekening is gemaakt met de bruto-netto checker van Raet in samenwerking met Loonwijzer.

Wil je je eigen bruto-netto berekening maken? Ga dan naar http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto