tijdelijke contracten te maken met sterk wisselende inkomens? Dan is het de moeite waard om goed te kijken naar de mogelijkheden tot middeling van je belasting.
We betalen in Nederland inkomstenbelasting op basis van een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat je meer gaat betalen naarmate je meer verdient, maar dit bovendien steeds sneller oploopt. Je betaalt over een inkomen van €30.000 per jaar dus meer dan 2x de belasting die iemand betaalt met een inkomen van €15.000 per jaar. Verdiende je tijdens je studie €0 per jaar en in loondienst inmiddels €25.000? Dan is het de moeite waard om die jaren mee te nemen in het verzoek tot middeling.

Berekenen hier gratis jouw middeling teruggave uit!


Op tijd indienen van het middelingverzoek

Het is van groot belang om je verzoek tot middeling van de belasting op tijd in te dienen, je hebt daar 36 maanden de tijd voor, nadat je de laatste definitieve belastingaanslag hebt ontvangen. Je dient binnen die 36 maanden aan te geven dat je 3 jaren uit het voorgaande tijdvak wilt middelen, om tot een meer eerlijke belastingdruk te komen. Je hoeft de 36 maanden uiteraard niet af te wachten, het is verstandig om al voor die tijd een verzoek in te dienen.
Je kunt zelf berekenen welke 3 jaren je wilt middelen, om een zo groot mogelijk voordeel te behalen. Vervolgens kun je het verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst. Blijk je inderdaad teveel belasting te hebben betaald? Dan krijg je het verschil op je rekening teruggestort.

Voordeel bij sterk wisselend inkomen

Het voordeel bij een sterk wisselend inkomen kan oplopen tot een paar honderd euro, die je vlot krijgt uitgekeerd. Als jongere kun je nadat je een paar jaar aan het werk bent een verzoek tot middeling indienen, waarmee je ervoor zorgt dat je de jaren zonder inkomsten middelt met de jaren met inkomen uit een voltijdbaan. De kans is groot dat je dit een paar honderd euro oplevert, zonder dat je daar aan de andere kant veel tijd of moeite in hoeft te steken.