Belasting betalen is meestal niet één van onze grootste hobby’s en we willen al helemaal niet teveel betalen. Wanneer je een wisselend inkomen hebt, kan het wél zijn dat er nog een voordeel te behalen is. Je kunt dan namelijk gebruik maken van de middelingsregeling van de Belastingdienst.

 Laat hier gratis jouw teruggaven van middeling uitrekenen, geheel vrijblijvend!


Wat is de middelingsregeling?

Bij middeling wordt er gekeken naar je inkomsten van drie aaneengesloten jaren. Die bedragen worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door drie en dan heb je de gemiddelde inkomsten per jaar. Op basis van deze bedragen wordt opnieuw bekeken hoeveel belasting je eigenlijk had moeten betalen. Blijkt dat je teveel hebt betaald? Dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug.

Een rekensom ter verduidelijking: als student heb je in 2013 en 2014 niks verdiend. In 2015 ben je begonnen met werken en verdiende je € 21.000,-. Over dit bedrag moet je dus eigenlijk 42% belasting betalen. Kijk je naar het gemiddelde, dan heb je verspreid over drie jaar maar € 7.000,- per jaar verdiend. Zo val je toch je onder de laagste belastingschijf van 36% en kun je dus flink besparen.

Voor wie is de middelingsregeling interessant?

De middelingsregeling is vooral interessant voor mensen met een wisselend inkomen. Bijvoorbeeld ondernemers, startende ondernemers, maar ook studenten, wanneer je van een fulltime baan naar een parttime baan bent gegaan of voor langere tijd onbetaald verlof hebt genomen. Allemaal denkbare situaties waarbij je voor middeling in aanmerking zou kunnen komen.


 Laat hier gratis jouw teruggaven van middeling uitrekenen, geheel vrijblijvend!

Waar moet je rekening mee houden?

Uiteraard heeft de Belastingdienst wel een aantal voorwaarden vastgesteld om te bepalen of je daadwerkelijk voor de middelingsregeling in aanmerking komt.

  • Middeling kan alleen aangevraagd worden voor inkomsten uit werk en woning, oftewel box 1
  • Het moeten drie aaneengesloten jaren zijn, wat door de Belastingdienst wordt aangemerkt als het middelingstijdvak
  • Er mag geen overlap zijn met een ander middelingstijdvak. Heb je al voor een bepaald jaar middeling aangevraagd, dan kun je dat jaar niet meer meenemen in een volgende aanvraag.
  • Je verzoek om middeling moet binnen drie jaar en zes weken na de definitieve aanslag van het laatste jaar bij de Belastingdienst ingediend zijn
  • De ondergrens voor de Belastingdienst is € 545,-. Je moet dus minimaal dat bedrag terugkrijgen, anders kom je niet voor middeling in aanmerking

Hoe vraag je de middelingsregeling aan?

De middelingsregeling kun je alleen vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. Hierin omschrijf je precies over welke drie aaneengesloten jaren je middeling wilt aanvragen en waarom. Dat laatste onderbouw je met een berekening. Aan de hand daarvan laat je zien dat je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling. De brief stuur je naar het belastingkantoor waar je onder valt. Welk kantoor dat is, vind je terug op je belastingpapieren of op de website van de Belastingdienst.

 Laat hier gratis jouw teruggaven van middeling uitrekenen, geheel vrijblijvend!

Vervolgens kijkt de Belastingdienst of je inderdaad in aanmerking komt voor de middelingsregeling. Binnen acht weken doet de Belastingdienst uitspraak en koppelt ze dat schriftelijk aan je terug. Dan hoor je of wel of geen recht hebt op een teruggaaf.


Heb je nog vragen over de middelingsregeling? Laat hieronder een bericht achter of ga naar ons forum!