Middeling vormt voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt een interessante mogelijkheid om de belastingdruk te verlagen. Zodra je als jongere klaar bent met je opleiding en je een baan vindt is de kans groot dat je daar ook een fors bedrag aan inkomstenbelasting over gaat betalen. De jaren daarvoor betaalde je waarschijnlijk nog geen belasting, of kon je in ieder geval gebruik maken van belastingteruggave. Dankzij middeling kun je het inkomen over de jaren zonder werk (en nu met werk) middelen, waardoor er een gemiddeld lagere belastingdruk uit zal komen en je een teruggave kunt verwachten.

Berekenen hier gratis jouw middeling teruggave uit!


Belastingteruggave over de afgelopen jaren

Als jongere of starter kun je in eerste instantie nog gebruik maken van de belastingteruggave, over de jaren waarin je nog niet werkzaam was. Dit kan tot 5 jaar terug, waardoor je ook over de afgelopen jaren een verzoek kunt indienen, zelfs indien je op dit moment een fulltime baan hebt gevonden. Had je in het jaar daarvoor 2 bijbanen en diende je bij een van die werkgevers loonheffing te betalen? Dan is de kans groot dat je dit terug kunt vragen, los van het eventuele verzoek tot middeling dat je indient bij de Belastingdienst.

Middeling voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt

Middeling voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt

Middeling voor starters

Zodra je als starter op de arbeidsmarkt aan de slag gaat stijgt je inkomen flink, van het niveau van een bijbaantje naar een fulltime baan die je zo’n €15.000 – €25.000 per jaar op zal gaan leveren. Dat betekent dat je over dat bedrag inkomstenbelasting gaat betalen, die een stuk hoger uitvalt dan de loonheffing over de eerdere jaren. Bij sterke schommelingen in je inkomen kun je een verzoek tot middeling aanvragen bij de Belastingdienst, waarmee je de belastingdruk over de verschillende jaren kunt middelen. Je vraagt middeling aan over een periode van 3 jaar, waardoor je 2 jaren met een inkomen van nul, enkele honderden of maximaal duizenden euro’s kunt middelen met je nieuwe jaarsalaris. Twee jaar zonder inkomsten leveren in combinatie met een nieuwe fulltime baan op die manier bijvoorbeeld een inkomen op van €21.000 over 3 jaar (€0 + €0 + €21.000), waardoor je virtueel slechts €7.000 per jaar verdiende en de totale belastingdruk over die 3 jaren lager uit zal vallen dan alleen de oorspronkelijke belastingdruk in het laatste jaar met je hogere inkomen.

Middeling binnen 36 maanden aanvragen

Wil je een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst? Dat kun je doen over een periode van 3 jaar uit het verleden, zodra je de definitieve belastingaanslag voor dat jaar hebt ontvangen. Je dient het verzoek in te dienen binnen 36 maanden nadat je de laatste belastingaanslag over de periode waarmee je wilt middelen hebt ontvangen.