Benieuwd hoe je zorgt voor middeling van inkomens over 3 jaren, zodat je mogelijk recht hebt op belastingteruggave? We zetten 6 duidelijke stappen op een rij om dit voor elkaar te krijgen.

Berekenen hier gratis jouw middeling teruggave uit!


Stap 1 Belastbare inkomens

Tel ten eerste de belastbare inkomens uit de 3 jaren bij elkaar op, het middelingstijdvak. Het zijn de inkomens uit box 1 (werk en woning), op de definitieve aanslagen. Een eventueel negatief inkomen in een van de jaren zet je op €0, de optelsom is het totaal van het belastbaar inkomen.

Stap 2 Verschuldigde belastingen

Tel vervolgens ook de verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak bij elkaar op. Je gebruikt hiervoor de premie volksverzekeringen en de belastbare inkomens in box 1, zonder de heffingskortingen. De bedragen samen vormen het totaal aan verschuldigde belasting.

Middeling voor jongeren in 6 duidelijke stappen

Middeling voor jongeren in 6 duidelijke stappen

Stap 3 Delen

Deel het totaal van de belastbare inkomens door 3, om op het gemiddelde belastbaar inkomen per jaar in het middelingstijdvak uit te komen. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen.


Stap 4 Herberekend belastbaar inkomen

Vervolgens kun je de Tarieven van de inkomstenbelasting uit box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning volksverzekeringen’ gebruiken om de belasting per jaar over de herrekende bedragen berekenen. Je komt dan uit op de herrekende belasting per jaar.

Stap 5 Optellen

Tel de 3 herrekende belastingen bij elkaar op, om tot het totaal hiervan te komen.

Stap 6 Aftrekken

Tenslotte trek je de totale herrekende belastingen van de verschuldigde belasting (uit stap 2) af, net als de teruggaafdrempel van €545. Blijft er een positief bedrag over? Dan is dat het bedrag wat je kunt ontvangen, op basis van de middeling voor jongeren.

Voorbeeldberekening door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een voorbeeldberekening gemaakt voor een middelingsberekening, voor een ieder die tijdens het middelingstijdvak jonger is dan de AOW-leeftijd, wat in het geval van jongeren aan de orde is. Je kunt online de voorbeeldberekening bekijken, zodat je een beeld krijgt van hoe dit eruit komt te zien en hoe je er uiteindelijk achterkomt of je er met middeling voor jongeren voor kunt zorgen dat je belastingteruggave kunt verwachten.

Doe nu online de voorbeeldberekening


Met name wanneer je net na je studie fulltime aan de slag bent gegaan is de kans groot dat je na een periode van 3 jaar recht hebt op teruggave. Houd er rekening mee dat je maximaal 3 jaar na het laatste jaar dat je wilt gebruiken voor de middeling een aanvraag voor middeling in kunt dienen.