Ons fiscale stelsel biedt diverse mogelijkheden tot voordeel, waaronder de belastingmiddeling. Met name jongeren zijn hier over het algemeen niet van op de hoogte, al biedt het ook na het ontvangen van een ontslagvergoeding mogelijkheden. Middeling maakt het mogelijk om het inkomen uit 3 jaren uit te smeren over diezelfde periode, om voor een gemiddelde te zorgen. Ons progressieve belastingstelsel kan op die manier leiden tot een lagere totale belasting over die periode, dan wanneer je in een van de jaren een relatief hoog bedrag aan belasting betaalt.

Berekenen hier gratis jouw middeling teruggave uit!


Middeling voor jongeren en bij een ontslagvergoeding

Middeling van de belasting is onder andere interessant voor jongeren, op het moment dat zij net van school komen. Hun inkomenssituatie verandert dan flink, zodra ze een vaste baan hebben schiet het inkomen omhoog. Dankzij middeling heb je de mogelijkheid om het inkomen dat je van het een op het andere jaar verdient uit te smeren over in totaal 3 jaar. Je betaalt dan belasting op basis van je gemiddelde inkomen over die periode, dat je met terugwerkende kracht mag aanpassen op basis van de middeling.
Je kunt middeling toepassen zodra je een fulltime baan vindt, of op het moment dat je een ontslagvergoeding ontvangt. Het gaat om situaties waarin je inkomen van het een op het andere jaar ineens flink stijgt (of daalt).

Lagere belasting dankzij middeling

Je mag de inkomens uit 3 aaneengesloten jaren bij elkaar optellen, om die vervolgens weer door 3 te delen. Op die manier ontstaat er een gemiddelde, dat doorgaans leidt tot een lagere totale belastingdruk, dan de belastingdruk uit die 3 afzonderlijke jaren. Houd er rekening mee dat er een drempel geldt van €545, je kunt alleen het fiscale voordeel boven dit bedrag als restitutie terugvragen.

Voorbeeld bij ontslagvergoeding

Krijg je bijvoorbeeld een ontslagvergoeding van €25.000, op het moment dat je ontslag wordt aangezegd en verdien je normaal gesproken €30.000 per jaar? Je betaalt in het jaar van je ontslagvergoeding dan ineens belasting over €55.000, indien je niet zou middelen. Doe je dat wel? Dan geldt er voor de 3 jaren een gemiddeld inkomen van €38.333. Dit betekent dat je geen last meer hebt van de uitschieter naar €55.000, wat je een voordeel van een paar honderd euro op zal leveren. Een verzoek tot middeling dien je zelf in te dienen bij de Belastingdienst.


  • Middeling voor jongeren en bij ontslagvergoeding
  • Drempel van €545 voor middeling bij Belastingdienst