Wellicht hebt u in een bepaald jaar een flinke loonsverhoging gekregen of bent u in een van de afgelopen jaren pas begonnen met werken. Doordat box 1 een progressief tarief kent, kan het nadelig zijn wanneer deze inkomsten sterk wisselen. Om de belastingplichtige tegemoet te komen heeft de Belastingdienst hier een middel voor bedacht; middeling.

 Laat hier gratis jouw teruggaven van middeling uitrekenen, geheel vrijblijvend!


Periode

Op verzoek van de belastingplichtige kan er een middeling aangevraagd worden over het inkomen van box 1. Hierbij wordt over 3 aaneengesloten jaren gemiddeld. Bij de middeling wordt er een vergelijking opgesteld naar de verschuldigde belasting van box 1 vóór de middeling en die na de middeling. Er volgt daarbij enkel een teruggave indien het verschil meer bedraagt dan 545 euro.

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Kalenderjaar eenmaal

Een bepaald kalenderjaar kan maar eenmaal in een middeling meegenomen worden. Wanneer er eerder bijvoorbeeld het jaar 2012 is meegenomen in een middeling van de periode 2011-2013 mag deze niet meer meegenomen worden in een middeling voor de periode 2012-2014. Daarnaast geldt voor iemand met een AOW-uitkering een andere regeling waar in een volgende blog op ingegaan zal worden.

Middeling indienen? Eerst aanslag definitief!

Middeling indienen? Eerst aanslag definitief!

2015

Het verzoek voor een middeling kan pas worden ingediend wanneer de aanslag over het laatste jaar definitief is. Hierdoor is het momenteel nog niet mogelijk om het jaar 2015 mee te nemen in de middeling.


 Laat hier gratis jouw teruggaven van middeling uitrekenen, geheel vrijblijvend!

 

Heb je een vraag? Stel hem hieronder? Onze experts helpen je graag en delen hun kennis gratis!