Wil je gebruik maken van belasting middeling voor jongeren, zodat je de belastingdruk tot het minimale kunt beperken? Zodra je van school komt en aan het werk gaat stijgt je inkomen behoorlijk, net als wanneer er sprake is van wisselende inkomsten zoals bij ZZP’ers. Je kunt gebruik maken van belasting middeling, wij zetten 7 belangrijke feiten voor je op een rij.

Berekenen hier gratis jouw middeling teruggave uit!


Negatief inkomen middelen

Heb je in een bepaald jaar een negatief inkomen, bijvoorbeeld omdat je investeringen hebt gedaan en je daar aan de andere kant (te) weinig winst tegenover kon zetten? Dan geldt er voor de middeling een inkomen van €0, je kunt helaas geen negatief resultaat opgeven.

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Middelingstijdvak

Een middelingstijdvak bestaat altijd uit 3 kalenderjaren, die aaneengesloten dienen te zijn. Je kunt bijvoorbeeld de jaren 2010, 2011 en 2012 middelen, of 2011, 2012 en 2013. Het is niet mogelijk om 2010, 2012 en 2013 te middelen, aangezien het jaar 2011 dan ontbreekt.

Middeling in box 1

Belasting middeling kun je uitvoeren voor de inkomstenbelasting die je betaalt, de belasting in box 1. Het gaat om het inkomen uit werk en woning, al zal het in jouw geval waarschijnlijk alleen gaan om inkomsten uit werk. Uiteraard kan het gaat om een vaste baan waar je in loondienst bent, of inkomsten die je verdient als zelfstandige.


Middeling na belasting in Nederland

Je kunt alleen gebruik maken van belasting middeling wanneer je in de jaren die je wilt middelen belasting hebt betaald in Nederland. Werkte je in de tussentijd in het buitenland en betaalde je daar ook belasting? Dan kun je er geen gebruik van maken.

7 belangrijke feiten over belasting middeling

7 belangrijke feiten over belasting middeling

Geen overlap met ander middelingstijdvak

Zorg ervoor dat je middelingstijdvak geen overlap vertoont met een tijdsvak dat je eerder hebt gebruikt, je kunt ieder jaar slechts 1x inzetten.

Op tijd verzoek tot middeling doen

Je dient het verzoek tot middeling van je belasting in te dienen binnen 36 maanden, nadat het laatste jaar uit je middelingstijdvak definitief wordt verklaard. Wacht hier wat dat betreft niet te lang mee.

Verschil boven €545

Zodra je het verzoek tot middeling indient zal de Belastingdienst €545 van het te ontvangen bedrag afhalen. Je ontvangt het bedrag aan teveel betaalde belasting hierboven, waardoor het doorgaans zal gaan om een paar honderd euro aan voordeel.