Antwoorden op veelgestelde vragen op de live chat van Hoeveelkrijgjij.nl

Op Hoeveelkrijgjij.nl kun je bij vragen over het berekenen van je belastingteruggave en het indienen van je belastingaangifte via een chatvenster de hulp inschakelen van een van onze medewerkers; hij of zij probeert je vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, en jou zo verder te helpen. Elke week worden er op deze manier veel vragen gesteld en beantwoord. Afgelopen week stelden jullie de volgende vraag:

“Welke ziektekosten mag ik opvoeren als aftrekpost?”

Hoeveelkrijgjij.nl heeft speciaal voor scholieren en studenten een online aangiftetool ontwikkeld, zodat deze doelgroep snel en gemakkelijk haar belastingaangifte kan indienen; de aangiftetool biedt ook een mogelijkheid om ziektekosten als aftrekpost op te voeren. Wat betekent dit eigenlijk? En welke ziektekosten mag jij opvoeren? Hoeveelkrijgjij.nl zet ’t voor jou op een rijtje!


Wat betekent “opvoeren als aftrekpost”?

Doe jij belastingaangifte? Dan kun je vaak (een deel van) de door jou afgedragen loonheffing terugvragen! De hoogte van de belastingteruggave is onder meer afhankelijk van de hoogte van je totale inkomsten, loonheffing en arbeidskorting; vanaf een bepaald bedrag* geldt: hoe hoger je inkomsten, hoe meer belasting je moet afdragen. Als je kosten mag “opvoeren als aftrekpost”, dan betekent dit dat je ze van je totale inkomsten mag aftrekken; je inkomsten worden lager, waardoor je minder belasting hoeft te betalen; je belastingteruggave wordt hierdoor hoger. Een andere veelgebruikte formulering voor “opvoeren als aftrekpost” is “van de belasting aftrekken”. Dit betekent dus hetzelfde!

* De bijverdiengrens belastingvrij lag voor 2015 op €6.075,-. Liggen jouw totale inkomsten onder deze grens, dan hoef je meestal geen belasting te betalen, en is je belastingteruggave volledig! Bij volledige belastingteruggave heeft het geen zin om je ziektekosten op te voeren als aftrekpost, omdat je nooit meer belasting kunt terugvragen dan je hebt betaald!

Kun jij aan de voorwaarden voldoen?

Als jij je ziektekosten als aftrekpost wilt opvoeren, moet je voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor heeft gesteld:


  • Je mag alleen kosten aftrekken die je hebt gemaakt in verband met ziekte en invaliditeit.

De kosten voor je bril of contactlenzen zijn niet aftrekbaar, en bijvoorbeeld ook inentingen en malariapillen voor je reis naar Azië niet. Je vindt hier een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen die je niet van de belasting mag aftrekken.

  • Je mag alleen kosten aftrekken die je in het betreffende belastingjaar hebt betaald.

Ben je op 31 december 2015 on- of deels vergoed bij de fysiotherapeut geweest en heb je de kosten hiervoor op 1 januari 2016 betaald? Dan mag je deze kosten in je belastingaangifte over 2016 opvoeren als aftrekpost.

  • Je mag alleen (het deel van de) kosten aftrekken, waarvoor je geen vergoeding hebt ontvangen.

Als je ziektekosten (gedeeltelijk) zijn vergoed door bijvoorbeeld je zorgverzekering of de bijzondere bijstand, dan mag je ze slechts gedeeltelijk of niet als aftrekpost opvoeren.

Welke ziektekosten mag je van de belasting aftrekken?

Op haar website geeft de Belastingdienst een uitgebreid overzicht van veelvoorkomende ziektekosten die je wel, deels, soms en niet als aftrekpost mag opvoeren. Om te beginnen mag je de basis- en de aanvullende premies voor je ziektekosten- of zorgverzekering, het vrijwillig en het wettelijk verplicht eigen risico, de eigen bijdrage zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage CAK niet als aftrekpost opvoeren. Je mag dus alleen ziektekosten opvoeren, die buiten de zorgverzekeringspremie en buiten het eigen risico vallen, en niet worden vergoed! Onder meer de volgende ziektekosten zijn van de belasting aftrekbaar, mits ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • kosten voor verpleging in een ziekenhuis of andere instelling;
  • kosten voor behandeling door een huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist;
  • kosten voor behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts, zoals revalidatie, acupunctuur en homeopathie.

Heb jij andere ziektekosten gemaakt, en wil je weten of je deze mag opvoeren als aftrekpost? Bekijk het overzicht van de Belastingdienst, of kijk gewoon eens rond op Belastingdienst.nl!


Zelf je ziektekosten opvoeren als aftrekpost?

Met de online aangiftetool van Hoeveelkrijgjij.nl heb je dat zo gedaan! In stap 4 (van de 5) wordt jou gevraagd of je in het betreffende belastingjaar zelf meer dan €150,- aan ziektekosten hebt betaald; Hoeveelkrijgjij.nl hanteert dus twee voorwaarden:

  1. Je hebt de ziektekosten zelf betaald (en dus niet je ouders).
  1. De ziektekosten bedroegen meer dan €150,-. Als je ziektekosten minder dan €150,- waren, maken ze voor de berekening van jouw belastingteruggave uiteindelijk geen verschil.

Kun je aan beide voorwaarden voldoen? Dan kun je je ziektekosten invoeren in de aangiftetool: je voert zowel de kosten zelf, als een omschrijving van deze kosten in. Als je je belastingaangifte indient via Hoeveelkrijgjij.nl, dan checkt een van onze belastingexpert nog eens of deze ziektekosten daadwerkelijk als aftrekpost kunnen worden opgevoerd, en of dit op de juiste manier is gedaan; op deze manier draagt hij of zij er zorg voor dat jouw belastingaangifte compleet en in orde bij de Belastingdienst terechtkomt!