De tijd van de jaarlijkse belastingaangifte is weer aangebroken! Dit betekent dat jij, als scholier of student met inkomsten uit een bijbaan en/of stage, kunt checken of je recht hebt op belastingteruggave! Hoeveel krijg jij dit jaar terug van de belasting? Check ’t met onze gratis online rekentool! Wil jij checken of jij recht hebt op belastingteruggave, en zo ja, op hoeveel? Dan heb je je jaaropgave nodig! Hierop vind je alle informatie die je nodig hebt voor de berekening van je belastingteruggave: naam werkgever, jaarsalaris, loonheffing en arbeidskorting. In dit blogbericht zet Hoeveelkrijgjij.nl voor jou op een rijtje waar deze én de andere termen op je jaaropgave voor staan, en wat jij met deze informatie kunt doen!

Klik hier voor de gratis online rekentool!


Naam werkgever

Op je jaaropgave vind je de naam van je werkgever, precies zoals je die moet invullen op je belastingaangifte; je kunt deze naam dus letterlijk overnemen. Werk je via een uitzendbureau of word je uitbetaald via een verloner of payrollonderneming? Dan vind je waarschijnlijk niet de naam van het bedrijf waar jij daadwerkelijk werkt, maar de naam van uitzendbureau/verloner/payrollonderneming op je jaaropgave; deze naam vul je in op je jaaropgave!

Jaarsalaris

Het jaarsalaris is het bedrag dat je bruto in een jaar hebt verdiend, dat wil zeggen, voordat er belastingen en premies vanaf worden getrokken; op basis van dit bedrag wordt berekend hoeveel loonbelasting en premie volksverzekeringen er moeten worden afgedragen. Op de jaaropgave worden veel verschillende termen gebruikt voor jaarsalaris; onder meer de volgende en variaties daarop:

  • loon;
  • brutoloon;
  • brutobedrag;
  • loon loonheffingen;
  • loon voor loonheffing;
  • loon voor loonbelasting/volksverzekeringen;
  • fiscaal loon;
  • heffingsloon.

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen; de premie volksverzekeringen is op haar beurt de verzamelnaam voor de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW), Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en Algemene kinderbijslagweg (AKW). Je draagt onder meer loonheffing af over je loon, overuren, vakantiegeld en dertiende maand. Je werkgever houdt het bedrag dat jij moet afdragen, automatisch in van je loon, en betaalt dit voor jou aan de Belastingdienst. Op de jaaropgave worden als termen voor loonheffing ook ‘ingehouden loonheffing’, ‘ingehouden loonbelasting’ en ‘ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’ gebruikt.


Arbeidskorting

Arbeidskorting is een heffingskorting die je krijgt als je werkt; de hoogte is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van je arbeidsinkomen. Word je duizelig bij het zien van al deze termen? Klik op de termen, als je wilt weten waar ze precies voor staan, of laat het gewoon even rusten: voor de berekening van je belastingteruggave heb je namelijk alleen het getal nodig dat op je jaaropgave achter ‘arbeidskorting’ of ‘verrekende arbeidskorting’ staat!

Loonheffingskorting

Op je jaaropgave staat ook vaak aangegeven of je loonheffingskorting hebt ontvangen. Loonheffingskorting is een korting op (een deel van) je inkomstenbelasting, waardoor je over (een deel van) je inkomsten geen belasting hoeft te betalen; je krijgt maandelijks meer loon uitbetaald en kunt per maand dus meer besteden of sparen. Je hoeft voor je de berekening van je belastingteruggave niet te weten of jij al dan niet loonheffingskorting hebt ontvangen! Alle informatie die hiervoor nodig is, kan namelijk worden afgeleid van het jaarsalaris, de loonheffing en de arbeidskorting. Het is voor jezelf overigens wel handig om te weten of je al dan niet loonheffingskorting hebt ontvangen: dit kan soms verklaren waarom je meer of minder belasting terugkrijgt dan je had verwacht. Wil jij weten of er bij jou loonheffingskorting is toegepast? Op je jaaropgave staat vaak ‘loonheffingskorting: ja/nee met ingang van [DD/MM/JJJJ]’; soms wordt dit ook met een code aangegeven: meestal staat 0 voor ‘niet toepassen’ en 1 voor ‘wel toepassen’.

Wat staat er op een jaaropgave?

Wat staat er op een jaaropgave?

Werkgeversheffing zorgverzekeringswet

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel wordt onder meer bekostigd door twee premies: een premie die jij zelf aan je zorgverzekeraar betaalt – je zorgpremie – en een premie die je werkgever voor jou aan de Belastingdienst betaalt – de zogenaamde werkgeversheffing zorgverzekeringswet (zvw). De werkgeversheffing zvw is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Het bedrag dat op je jaaropgave staat, laat zien hoeveel geld je werkgever van je loon heeft ingehouden en als premie aan de Belastingdienst heeft betaald. Je kunt de werkgeversheffing zvw helaas niet terugvragen van de Belastingdienst.

Totaal premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen verzekeren jou als werknemer tegen inkomensverlies als je werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt; werknemersverzekeringen zijn de werkloosheidswet (WW), de ziektewet (ZW), de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), en de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als je jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd en loon (of een uitkering) ontvangt, dan betaalt je werkgever (of uitkeringsinstantie) aan de Belastingdienst premies voor deze werknemersverzekeringen. Op je jaaropgave wordt de optelsom van deze premies vaak totaal premies werknemersverzekeringen genoemd. Je kunt het totaal premies werknemersverzekeringen helaas niet terugvragen van de Belastingdienst.

Onbelaste vergoedingen

Op je jaaropgave staan soms onbelaste vergoedingen weergegeven, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding. Het woord ‘onbelast’ laat zien dat er geen belasting over is betaald; je kunt over deze vergoedingen dus geen belasting terugvragen, maar hoeft ze ook niet als inkomsten op te geven bij de belastingaangifte!


Je bent er klaar voor!

Je weet nu alles wat je moet weten om je belastingteruggave te berekenen of je belastingaangifte te regelen! Dit doe je snel en gemakkelijk met de online rekentool van Hoeveelkrijgjij.nl, die speciaal is ontwikkeld om de belastingaangifte voor scholieren en studenten eenvoudiger en inzichtelijker te maken! Heb je nog vragen? Stel ze gerust op ons forum of via de live chat, of stuur ons een bericht!