Ben jij benieuwd welke tarieven het loonbelasting kent? Wil je graag weten wat het begrip standaardloonheffingskorting betekend? En wil je ook weten welke loonheffingskortingen er allemaal zijn? Vandaag gaan wij voor jou in op al deze vraagstukken, genoemd in artikel 20 lid 1, artikel 20a en artikel 21 van de Wet Loonbelasting.

Reken nu gratis en in een paar muisklikken uit wat jij kunt terugvragen!


Tarief

De tarieven van de loonbelasting staan genoemd in artikel 20a Wet Loonbelasting. Alle percentages staan daarbij in een tabel weergeven. Deze percentage zijn een samenvoeging van belasting- en premiepercentages. Bovendien is er een verschil in percentage tussen personen die voor 1 januari 1946 geboren zijn en diegene daarna. Doordat jij zeer waarschijnlijk geboren bent na 1 januari 1946 zal alleen deze tabel uitgewerkt worden.

Meer dan Niet meer dan Percentage Heffing over het totaal
– 19.645 36,25% 7.121
19.645 33.363 42,00% 12.882
33.363 56.531 42,00% 22.612
56.531 – 52,00% –

Dit is de tarieftabel voor de loonbelasting zoals deze geldt per 1 januari 2014. De heffing over het totaal heeft op jou betrekking wanneer je meer verdient dan het bedrag zoals omschreven in de kolom ‘Niet meer dan’. Wanneer je meer dan 56.531 euro verdient, wordt over het meerdere dat je verdient 52,00% belasting geheven. Vandaar dat deze onderdelen verwerkt zijn met strepen, doordat onbekend is wat deze bedragen voor jou zullen zijn.


Verschuldigde loonbelasting

Verschuldigde loonbelasting

Loonheffingskorting

Bij de loonbelasting wordt alleen rekening gehouden met de standaardloonheffingskorting. Deze korting bestaat uit een belastingdeel en drie delen die betrekking hebben op de premies volksverzekeringen. Wanneer je niet belasting- of premieplichtig bent, krijg je maar een gedeelte van de totale korting. Dit gedeelte wordt bepaald aan de hand van eerste loonbelasting tarief van 36,25%. De standaardloonheffingskorting mag van de te betalen loonbelasting afgehaald worden en bestaat uit een zevental kortingen:
– De algemene heffingskorting;
– de arbeidskorting;
– de werkbonus;
– de jonggehandicaptekorting;
– de ouderenkorting;
– de alleenstaande-ouderenkorting;
– de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden.

In de volgende blog zullen wij voor jou in gaan op deze zeven kortingen, zodat jij precies weet hoeveel deze kortingen bedragen en waar deze in de Wet Loonbelasting genoemd staan.