Het studiejaar 2014/2015 is voor de meeste studenten het laatste jaar waarover ze hun studiekosten van de belasting kunnen aftrekken; met ingang van het studiejaar 2015/2016 is het namelijk alleen voor studenten die geen recht hebben op studiefinanciering nog toegestaan om hun studiekosten als aftrekpost op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Klik hier voor de gratis online rekentool!


Grijp nu je kans! 

Heb jij als student recht op een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en/of collegegeldkrediet en tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 zelf meer dan €250,- aan studiekosten uitgegeven? Grijp nu dan je kans! Dit is wellicht de laatste keer dat je je studiekosten van de belasting kunt aftrekken!

Een overzicht van alles wat je moet weten over het opvoeren van studiekosten van het studiejaar 2014/2015 als aftrekpost bij je belastingaangifte over 2015!

Je studiekosten als aftrekpost bij de belastingaangifte?

Je studiekosten als aftrekpost bij de belastingaangifte?

Wat zijn de voorwaarden?

Om te beginnen gelden er een drempel voor het bedrag aan studiekosten dat je minimaal moet opvoeren en een maximum voor het bedrag aan studiekosten dat je maximaal mag aftrekken. De drempel is €250,-. Het maximum geldt alleen voor studenten die een opleiding volgen buiten hun standaardstudieperiode*; voor studenten die tijdens hun standaardstudieperiode een opleiding volgen geldt er geen maximum. Het maximumbedrag (na mindering van de drempel) is €15.000,-. Daarbovenop gelden de volgende voorwaarden:


 • Je mag alleen studiekosten opvoeren die je zelf en voor jezelf hebt gemaakt.
 • De opleiding/studie waarvoor je de kosten opvoert, is gericht op je (toekomstige) beroep.
 • Er hier sprake van een leertraject: een traject waarbij je onder begeleiding/toezicht kennis opdoet.

Kan jij aan elk van deze voorwaarden voldoen? Dan mag je de studiekosten die je in het studiejaar 2014/2015 hebt gemaakt dit jaar als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte!

Klik hier voor de gratis online rekentool!

Welke studiekosten mag je wel aftrekken?

De kosten die je mag aftrekken, betreffen met name voor en door de opleiding verplichte gelden en middelen:

 • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, instellingsgeld;
 • leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld;
 • beschermmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld;
 • kosten voor EVC-procedures;
 • de afschrijving van duurzame goederen die je speciaal voor je opleiding/studie heb moeten aanschaffen.

Was jij PhD student en ben je in het studiejaar 2014/2015 gepromoveerd? Dan mag je de kosten van je publicatie en van de voorgeschreven kleding die jij en je paranimfen tijdens promotieplechtigheid hebben moeten dragen, ook van de belasting aftrekken!

Welke studiekosten mag je niet aftrekken?

Pc’s, laptops, tablets en andere computerapparatuur mogen helaas niet meer als aftrekpost worden opgevoerd; andere studiekosten die niet mogen worden afgetrokken zijn:


 • rente over studieschulden;
 • kosten voor levensonderhoud;
 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten voor studiereizen/excursies;
 • kosten voor (de inrichting van) een werk-/studeerruimte.

Let op: er geldt een bewijslast!

Als je je studiekosten als aftrekpost opvoert, dan geldt er een bewijslast: als de Belastingdienst je daarom vraagt, moet je tot vijf jaar na dato kunnen bewijzen dat je de door jou opgevoerde studiekosten daadwerkelijk hebt gemaakt. Bewaar je bonnen, bewijzen, bevestigingen, rekeningen, nota’s en rekeningafschriften dus goed!

En hoe nu verder?

Denk jij dat je door en voor jou gemaakte studiekosten van de belasting kunt aftrekken? Maak het jezelf niet te moeilijk, en gebruik de online aangiftetool van Hoeveelkrijgjij.nl; wij loodsen jou in vijf eenvoudige stappen door je belastingaangifte!

Heb jij recht op een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en/of collegegeldkrediet? Voer in stap 4 alleen de studiekosten in die je van januari tot september 2015 hebt gemaakt!


Heb jij geen recht op studiefinanciering? Voer in stap 4 alle gemaakte studiekosten in!

 

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

* Wat verstaat de Belastingdienst onder de standaardstudieperiode? “De standaardstudieperiode is een aaneengesloten periode van niet meer dan 5 kalenderjaren waarin u voornamelijk studeert. U besteedt in die periode zo veel tijd aan uw studie dat u daarnaast geen volledige baan kunt hebben. Deze standaardperiode moet eindigen voordat u 30 jaar wordt. U bepaalt zelf in welk jaar deze periode ingaat.”

Bron: www.belastingdienst.nl > inkomstenbelasting > aftrekposten > studiekosten en andere scholingsuitgaven