Als je een baan of een uitkering hebt, betaal je hier belasting over. Hoeveel belasting je moet betalen aan de Belastingdienst, is afhankelijk van jouw persoonlijke inkomsten. Als je veel verdient, dan betaal je ook meer belasting. Toch heb je daarentegen ook recht op kortingen op je belasting. Deze kortingen zijn de zogenaamde heffingskortingen. In dit artikel gaan we uitgebreider in op de loonheffingskorting en op loonheffing terugvragen van de Belastingdienst.

Berekenen hier gratis jouw teruggave uit!

Wat is loonheffing?

Voordat we ingaan op het terugvragen van je loonheffing, is het handig eerst te weten wat loonheffing nu precies is. Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting. Dit is de belasting die geheven wordt over het loon dat je verdient en in mindering wordt gebracht op je salaris. Jouw werkgever betaalt deze belasting aan de Belastingdienst, vandaar dat het van je loon wordt afgetrokken. Zodoende hoef jij dat later niet meer te doen. De loonheffing valt onder de inkomstenbelasting.


Daarnaast behoort ook de premie volksverzekeringen en AOW-premies tot de loonheffing. De premie volksverzekeringen moet door iedereen worden betaald die in Nederland woont of werkt en is een premie voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurig zieken (Wlz). De hoogte van deze premie is afhankelijk van je inkomen uit werk en woning, daardoor kan deze premie dus per persoon verschillen.

Wat houdt de loonheffingskorting in?

Nu we weten waaruit de loonheffing precies bestaat, kunnen we verder ingaan op de term loonheffingskorting. Over de te betalen loonheffing krijg je korting. Deze korting bestaat uit de zogenoemde heffingskorting en arbeidskorting. Tezamen heten ze loonheffingskorting. Iedereen die werkt of een uitkering geniet, heeft recht op korting op de belasting die je betaalt.

Normaliter krijg je een belastingformulier als je begint voor je werkgever te werken met de vraag of deze de loonheffingskorting bij jou moet toepassen. Indien je kiest voor ‘ja’, dan ga je ermee akkoord dat je werkgever de loonheffingskorting met je salaris verrekend. Ook vallen de volgende kortingen onder de loonheffingskorting: de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.


Dus in het kort, de loonheffingskorting bestaat uit:

  1. de algemene heffingskorting
  2. de arbeidskorting
  3. de ouderenkorting,
  4. de jonggehandicaptenkorting,
  5. de levensloopverlofkorting

Niet iedereen heeft recht op alle bovenstaande kortingen. Wel heeft een ieder recht op de algemene loonheffingskorting. De arbeidskorting is voor inkomsten uit tegenwoordig dienstverband. De andere kortingen zijn dus afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

loonheffing berekenen

Loonheffing terugvragen

Wanneer kun ik nu loonheffing terugvragen vraag je je wellicht af? In bepaalde situaties kun je belasting terugkrijgen. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt, studeert, stage loopt, onbetaald verlof hebt opgenomen of niet het hele jaar hebt gewerkt.

Berekenen hier gratis jouw teruggave!

Als je stage loopt en stagevergoeding ontvangt, wordt er vaak teveel belasting ingehouden op je stagevergoeding. Indien je studeert en daarnaast een bijbaan hebt, vraag dan aan je werkgever de studenten- en scholierenregeling toe te passen. Jouw werkgever houdt in dat geval dan geen of minder loonheffing in op je salaris en zo krijg je ook meer loon uitbetaald.

Wanneer je stage hebt gelopen, vakantiewerk hebt gedaan, of naar school gaat, kun je belasting terugvragen als je meer dan veertien euro aan loonheffing hebt betaald. Dat kun je zien op je jaaropgave.


In al deze situaties heb je dus een reden om loonheffing terug te vragen. Om het geld ook echt te krijgen, moet je het Aangifteprogramma downloaden van de Belastingdienst. Je kunt ook gebruik maken van onze eenvoudige rekentool waarbij je geheel vrijblijvend kunt uitrekenen hoeveel je terugkrijgt van de Belastingdienst.

Verschillende werkgevers

Als je voor verschillende werkgevers per jaar gewerkt hebt, dan krijg je mogelijk ook belasting terug. Let wel, loonheffingskorting kun je maar bij één werkgever aanvragen. Als je dat bij meerdere werkgevers doet, loop je de kans dat je achteraf belasting aan de Belastingdienst moet terugbetalen. Er zijn meerdere situaties waar je recht hebt op een deel van de betaalde belasting terug te vragen. Wil je meer weten, neem dan een kijkje op de website van de Belastingdienst.

Heb je een vraag of opmerking over loonheffing terugvragen? Stel deze hieronder en mijn collega’s reageren binnen 48 uur.