Dan kan uw kind deze kosten helaas niet als aftrekpost opvoeren bij zijn of haar belastingaangifte: een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat uw kind zijn of haar ziektekosten zelf heeft betaald. Dit betekent overigens niet dat deze kosten per definitie niet van de belasting aftrekbaar zijn: wellicht kunt u ze bij uw eigen belastingaangifte zelf als aftrekpost opvoeren! Wilt u meer weten? Lees dan verder!

De ziektekosten van uw kind als aftrekpost!

Is uw kind jonger dan 27 jaar? Als uw kind niet in staat was zijn of haar ziektekosten zelf te betalen, dan mag u ziektekosten die u voor hem of haar heeft betaald, bij uw eigen belastingaangifte als aftrekpost opvoeren. Dat is fijn om te weten, want de ziektekosten kunnen soms flink oplopen, en dan is wat belastingvoordeel vaak van harte welkom!


Wil uw kind de ziektekosten zelf als aftrekpost opvoeren?

Dan moet hij of zij ze ook zelf betalen! Wilt u uw kind (leren) zelf zijn of haar eigen ziektekosten voor de belasting (te) laten opvoeren, maar hem of haar nog niet helemaal alleen voor al deze kosten laten opdraaien? Dan kunt u er natuurlijk voor kiezen uw kind op een andere manier financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met een (evt. variabele) maandelijkse bijdrage.

Is de belastingteruggave van uw kind al volledig?

Of met andere woorden: krijgt hij of zij alle afgedragen loonheffing al terug? Dan krijgt uw zoon of dochter geen extra belastingteruggave wanneer hij of zij ziektekosten opvoert als aftrekpost: je krijgt namelijk nooit meer belasting terug dan je hebt afgedragen! Verwacht u dat de inkomsten van uw kind dit jaar nog niet zo hoog zullen zijn? Bijvoorbeeld niet hoger dan €6000,- in totaal? Dan is de kans groot dat uw zoon of dochter alle betaalde loonheffing gewoon zal terugkrijgen, en voor ziektekosten geen extra belasting terugkrijgt. U kunt zijn of haar ziektekosten dan waarschijnlijk beter zelf betalen en opvoeren!

Wij helpen jongeren met hun belastingaangifte!

Hoeveelkrijgjij.nl heeft speciaal voor scholieren en studenten met inkomsten uit een bijbaan en/of stage een online aangifteprogramma ontwikkeld! Belastingaangifte via het programma van de Belastingdienst kost veel tijd en moeite; het komt daardoor nog (té) vaak voor dat jongeren hun belastingaangifte niet of foutief indienen, en zo veel geld laten liggen. Het online aangifteprogramma van Hoeveelkrijgjij.nl is toegespitst op jongeren, en maakt de belastingaangifte voor hen makkelijk en zó geregeld! En natuurlijk is er ook een mogelijkheid om ziektekosten op te voeren als aftrekpost!