Iedereen die een bijbaan heeft of heeft gehad, weet wat loon is. Maar wist je ook dat er nog twee andere begrippen zijn voor de naam loon? Ben je benieuwd wat er verstaan wordt onder het belastbare loon en de loontabel? Wij gaan voor je in op deze drie begrippen.

Belastbaar loon

Het belastbare loon is het bedrag waar je loonbelasting over moet betalen aan de Belastingdienst. In artikel 9 lid 2 van de Wet Loonbelasting staat het belastbaar loon omschreven als ‘het gezamenlijke bedrag aan loon’. Doordat er over het belastbare loon nog geen belasting geheven is, wordt dit aangemerkt als het brutoloon. Het nettoloon is het bedrag dat je maandelijks op je bankrekening krijgt van je werkgever. Indien je onder een bepaalde grens verdient en toch loonbelasting moet betalen, kan je de ingehouden loonbelasting op een snelle manier via hoeveelkrijgjij.nl terugvragen van de Belastingdienst. Er wordt loonbelasting ingehouden wanneer je bijvoorbeeld een tweede bijbaan hebt, of naast je bijbaan stage loopt waar je een stagevergoeding krijgt.


Reken nu uit hoe jij honderden euro’s in slechts vijf minuten terug kunt vragen

Loon

De Wet Loonbelasting heeft een ruime definitie van het woord loon. Er moet echter voldaan worden aan een tweetal zaken:

– Er moet sprake zijn van een causaal verband tussen de dienstbetrekking en de beloning.
– De werkgever moet zich bewust zijn van deze beloning.


Een causaal verband is een verband tussen een oorzaak en een gevolg. Wanneer je vakken vult bij een supermarkt is dit de oorzaak met als gevolg dat je hier een beloning voor terugkrijgt in de vorm van loon. De werkgever is er van bewust dat deze jou loon moet betalen.

Drietal loonbegrippen: belastbaar loon, loon en de loontabel

Drietal loonbegrippen: belastbaar loon, loon en de loontabel

Tabelloon

Met behulp van de zogenoemde tabelloon wordt je loonheffing berekend. In de tabelloon staat je belastbare loon vermeldt, met eventueel de fooien die je ontvangen hebt en de pensioenpremie van de werknemer indien je pensioen gerechtigd bent. Indien er vragen zijn over de tabelloon, zullen wij hier volgende week een verdere toelichting over geven.