Hoeveelkrijgjij.nl wordt niet alleen bezocht scholieren en studenten, maar ook door hun ouders. Zij helpen vaak een handje bij de soms ingewikkelde belastingaangifte van hun kind. Hoeveelkrijgjij.nl maakt deze behulpzame ouders er graag op attent dat er ook voor hen misschien nog wat te halen valt: sommige ouders hebben namelijk recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid, de zogenaamde tegemoetkoming ouders!

Heeft u recht op de tegemoetkoming ouders?

Of u als ouder recht heeft op de tegemoetkoming ouders is afhankelijk van drie zaken: (1.) de leeftijd van uw kind, (2.) de opleiding van uw kind, en (3.) uw (gezamenlijke) jaarinkomen. De tegemoetkoming ouders is bedoeld voor ouders:


(1.) met een minderjarig (jonger dan 18) kind,

(2.) dat een voltijdopleiding volgt op het middelbaar onderwijs, en wel op het mbo-BOL (beroepsopleidende leerweg), het vavo (voortgezet onderwijs voor volwassenen) of het particulier voortgezet onderwijs,

(3.) die in 2012 een (gezamenlijk) inkomen van €35.764,- of minder hadden.


Voldoet u als ouder aan alle drie de eisen? Dan hebt u recht op de maximale tegemoetkoming! Voldoet u als ouder alleen aan de eerste twee eisen, maar had u in 2012 een hoger (gezamenlijk) inkomen? Dan heeft ook u mogelijk recht op een tegemoetkoming! Deze tegemoetkoming is echter minder hoog en dus niet maximaal.

Heeft u recht op de tegemoetkoming ouders?

Heeft u recht op de tegemoetkoming ouders?

Hoeveel geld krijgt u?

U kunt precies berekenen op hoeveel geld u recht heeft met de handige rekenhulp van DUO.nl. Om deze rekenhulp te kunnen gebruiken, hoef u alleen te weten (en in te vullen) wat uw (gezamenlijke) inkomen van 2012 was! Als de rekenhulp laat zien dat u recht hebt op de tegemoetkoming ouders, dan is het natuurlijk zaak dat u deze tegemoetkoming ook aanvraagt. U kunt dit doen op DUO.nl.

De tegemoetkoming ouders verdwijnt!

Het schooljaar 2014-2015 is het laatste bestaansjaar van de tegemoetkoming ouders: in het schooljaar 2015-2016 bestaat de tegemoetkoming ouders niet meer. Het kindgebonden budget vangt deze dan taak op: het kindgebonden budget wordt hoger! Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over het kindgebonden budget 2015.

De belastingaangifte van uw kind!

Helpt u uw schoolgaande of studerende kind bij zijn of haar belastingaangifte, en komen jullie er samen niet uit? Gebruik dan onze eigen rekenhulp. Met de gratis online rekentool van Hoeveelkrijgjij.nl bereken je in vijf eenvoudige stappen op hoeveel belastingteruggave uw zoon of dochter recht heeft. Bij moeilijkheden is het bovendien mogelijk via een chatvenster onze persoonlijke hulp in te schakelen!