Wellicht ga jij werken in een sector waarbij het geregeld voor komt dat je een auto van de zaak krijgt, doordat je bijvoorbeeld ver van je werk woont of het in die sector heel gebruikelijk is om een auto van de zaak te krijgen. Onder het begrip auto valt echter niet alleen de personenauto, zoals veel gedacht wordt, maar ook een bestelauto. Vandaag gaan wij voor jou het onderwerp auto van de zaak behandelen, zoals deze vermeld staat in de Wet Loonbelasting.

Loon in natura

De auto van de zaak wordt volgens de Wet Loonbelasting gezien als een vergoeding in natura en valt volgens artikel 13bis Wet LB onder de heffing van de loonbelasting. Verschillende situaties bestaan waarbij geen sprake is van inhouding op de loonbelasting: – De auto is door de inrichting ervan voor 90% of meer geschikt voor het vervoer van goederen. – De werknemer rijdt minder dan 500 kilometer per jaar privé, dat aangetoond kan worden met behulp van een rittenadministratie. – Wanneer meerdere werknemers gebruik maken van de bestelbus. Dit geldt echter alleen voor de grijs-kentekenbus.


Rittenadministratie

Het is voor de werkgever van groot belang om de rittenadministratie goed te controleren. Wanneer de werknemer immers maar 42 kilometer per maand privé rijdt, komt hij op jaarbasis immers al over het aantal van 500 kilometer, namelijk 504. Als achteraf blijkt dat de werknemer meer dan 500 kilometer privé gereden heeft, kan de belasting inspecteur een naheffingsaanslag loonbelasting opleggen aan de inhoudingsplichtige. De kilometers die de werknemer maakt op basis van woon-werkverkeer, van thuis naar de arbeidsplaats, worden niet gezien als privékilometers op grond van artikel 13bis lid 10 Wet LB. Het komt in de praktijk dus vaak voor dat de werknemer een eigen bijdrage moet betalen aan de inhoudingsplichtige, de werkgever, voor het privé gebruik van de auto. Een motor valt niet onder artikel 13 Wet LB en wordt het behaalde voordeel belast als loon in natura.

 

Heb jij een inhoudelijke vraag over dit onderwerp? Stel hem hieronder en Bob discussieert met je mee!