Als je werkt ontvang je jaarlijks van je werkgever een jaaropgave met daarin alle informatie over het afgelopen jaar dat je gewerkt hebt. Maar waarom ontvang je dit document en wat kun je ermee? Hieronder leggen we uit waar je de jaaropgave voor nodig hebt en gaan we dieper in op alle begrippen.

Snel loonbelasting terug vragen doe je hier in 5 minuten!


Vraag in een paar stappen je loonheffing terug. Met Hoeveelkrijgjij.nl bereken je snel je belastingteruggave, en kun je tegen lage kosten je aangifte laten doen.

Belastingen en sociale premies

Misschien heb jij een baantje voor een aantal uur per week om fijn wat geld bij te verdienen. Het zou ook kunnen dat je al beschikt over een fulltime job. Ongeacht hoeveel je werkt, over het inkomen dat je verdient moet je belasting betalen. Daarnaast worden er op jouw salaris ook sociale premies ingehouden. Al deze informatie is te vinden in de jaaropgave die je ieder jaar van je werkgever ontvangt.

Vraag in een paar stappen je loonheffing terug. Met Hoeveelkrijgjij.nl bereken je snel je belastingteruggave, en kun je tegen lage kosten je aangifte laten doen.


Jongeren betalen teveel loonbelasting

Jongeren betalen vaak meer loonbelasting dan eigenlijk verplicht is. Dit komt doordat de Belastingdienst er automatisch vanuit gaat dat je het hele jaar werkt en bij jongeren is dit meestal niet het geval. Vaak hebben jongeren namelijk een bijbaantje omdat ze daarnaast ook nog naar school gaan of studeren.

De teveel betaalde belasting kun je terugvragen wanneer je meer dan 14 euro aan loonheffing hebt betaald. Wil je weten hoeveel je terugkrijgt? Gebruik dan onze rekentool om uit te rekenen waar je recht op hebt. Houd hiervoor de jaaropgave bij de hand, want deze heb je nodig om je teruggave te berekenen. Als blijkt dat je teveel belasting hebt betaald, dan krijg je dit bedrag terug van de Belastingdienst.

Een overzicht van je werkgever

Bij het terugvragen van deze belasting is de jaaropgave heel belangrijk. Dit is een overzicht van het totaal verdiende loon dat je in een jaar bij een bepaalde werkgever hebt verdiend. Daarnaast staat er ook vermeld welk bedrag is ingehouden aan loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Jaaropgave uitleg voor jongeren

Meerdere jaaropgaven ontvangen

Wanneer je bij meerdere werkgevers in dienst bent, krijg je ook meerdere jaaropgaven. De jaaropgave krijg je elk jaar rond januari/februari toegestuurd en hebben betrekking op het afgelopen jaar dat je hebt gewerkt.


Uitleg verschillende begrippen van de jaaropgave

Welke informatie staat er nu eigenlijk allemaal in de jaaropgave? Allereerst zie je welk loon je hebt ontvangen over het afgelopen jaar: het brutoloon. Verder lees je hoeveel belasting en premie je hebt betaald, dit is de zogenaamde loonheffing of loonbelasting. Ook de arbeidskorting die je werkgever heeft verrekend en de onbelaste vergoedingen zoals reiskostenvergoeding staan vermeld. Tenslotte staat de ingehouden bijdrage inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet.

Maar wat betekenen deze termen nu precies? Hieronder een korte uitleg van de verschillende onderdelen die je terugvindt op de jaaropgave:

  • Allereerst staan je persoonlijke gegevens vermeld en je burgerservicenummer (BSN). Dit is een identificatienummer van ieder persoon dat je al bij je geboorte krijgt toegewezen. Dit nummer staat bijvoorbeeld ook vermeld op een paspoort of rijbewijs.
  • Loontijdvak: de periode waarin je loon hebt ontvangen
  • Loonheffing : dit is het bedrag dat je hebt betaald aan loonbelasting en premie voor volksverzekeringen. Dit geld wordt ingehouden op je brutoloon. Omdat de hoogte van de loonheffing pas achteraf bepaald kan worden is het mogelijk om hier een gedeelte van terug te krijgen. De belastingdienst vraagt als het ware een voorschot en dit kan soms teveel zijn.
  • Loon zorgverzekeringswet : Er wordt van iedereen die een inkomen heeft, een bijdrage gevraagd voor de zorgverzekeringswet. Dit wordt door de werkgever of werknemer betaald en is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Als er in een jaar teveel is ingehouden, kun je dit terugkrijgen door belastingaangifte te doen.
  • Verrekende arbeidskorting: iedereen die werkt, heeft recht op arbeidskorting. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en van je leeftijd. Deze korting is eigenlijk een onderdeel van de loonheffingskorting. Het is geen aftrekpost, maar een korting op de loonheffing.

 

Heb je een vraag of opmerking over de jaaropgave? Plaats je reactie hieronder.