De belangrijkste factoren bij de berekening van belastingteruggave

Heb je het afgelopen jaar gewerkt of heb je een uitkering gehad? Dan heb je over je inkomen belasting betaald. Meestal wordt dit automatisch van je uitkering of loon ingehouden door de uitkeringsinstantie of je werkgever. Vaak is dit bedrag hoger dan wat je in werkelijkheid zou moeten betalen en kun je dus een deel terugkrijgen. Ook zijn er bijzondere situaties die ervoor zorgen dat je nog geld terug kan krijgen van de belasting. Dit hangt af van jouw situatie.

In dit artikel gaan we in op de belangrijkste factoren die meespelen bij de berekening van de hoogte van het bedrag dat je terug kunt krijgen.


Bereken nu je teruggave

In welke situaties kun je geld terugkrijgen van de belastingdienst?

In een aantal van onderstaande situaties kun je geld terugkrijgen van de belastingdienst. Dit kan zelfs nog met terugwerkende kracht tot 5 jaar na afloop van een jaar. De volgende vragen zijn van belang of je wel of geen geld terugkrijgt:

 • Ga je naar school en werk je daarnaast?
 • Werk je een deel van het jaar fulltime?
 • Heb je een onderneming of ben je zzp’er?
 • Heb je verschillende baantjes?

Factoren voor berekening belastingteruggave

Er zijn verschillende factoren waar de belastingdienst naar kijkt bij de berekening voor de belastingteruggave. De belangrijkste acht factoren bespreken we hieronder.


1. Jaar van aangifte en je leeftijd

Het eerste wat de belastingdienst wil weten is over welk jaar je aangifte wil doen. Dit kan dus nog tot 5 jaar na afloop van een jaar, dus mocht je de afgelopen jaren vergeten zijn om je belasting terug te vragen dan kan dit nog steeds.

Daarnaast vul je in of je in het jaar waarover je aangifte wil doen 30 jaar of jonger was en of je scholier of student in dat jaar was. Dit is belangrijk omdat wanneer je ouder dan 30 jaar bent of was in het jaar waarover je aangifte wil doen, je dan het uitgebreide aangifteprogramma van de belastingdienst moet invullen, onze rekentool is alleen voor scholieren en studenten.

2. Heb je recht op een Wajong-uitkering?

Had je geen recht op een Wajong-uitkering in het jaar waarover je aangifte wil doen? Dan kun je verder gaan met het invullen. Let wel op, wanneer je geen Wajong-uitkering hebt ontvangen maar er wel recht op hebt kun je helaas niet gebruik maken van onze rekentool om je teruggave te berekenen. Dit kan wel via de website van de belastingdienst, maar kan ingewikkeld zijn. Vraag daarom hulp bij het invullen hiervan.

Loonheffing terugvragen

Vraag in een paar stappen je loonheffing terug. Met Hoeveelkrijgjij.nl bereken je snel je belastingteruggave, en kun je tegen lage kosten je aangifte laten doen.


3. Bijbaan of vakantiewerk en reiskosten

Een derde belangrijke factor bij de berekening van je belastingteruggave is het hebben van een bijbaan / vakantiewerk en eventuele reiskosten die je hebt gemaakt. Als je een (bij)baan had of vakantiewerk hebt gedaan, ook al is het maar voor een paar weken geweest, dan heb je belasting betaald via je werkgever en kun je hier dus een deel van terug krijgen.

Heb je meer dan 10 kilometer moeten reizen met het openbaar vervoer om vanaf je huis op je werk te komen en heb je hiervoor geen of weinig reiskostenvergoeding gekregen dan kun je ook reisaftrek krijgen. Dit betekent dat je meestal meer geld terug krijgt.

Waarom is Nederland een belastingparadijs?

4. Betaalde loonheffing

Je kunt alleen belasting terugkrijgen wanneer je in dit jaar meer dan 14 euro belasting hebt betaald. Dit kun je terugvinden op je jaaropgave die je van iedere werkgever hebt ontvangen. Meestal staat dit onder het kopje ‘loonheffing’. Wanneer je voor meerdere werkgevers hebt gewerkt en dus meerdere jaaropgaven hebt ontvangen, dan kun je de bedragen bij elkaar optellen.

5. Had je een fiscale partner?

Je kunt alleen gebruik maken van deze rekentool wanneer je niet getrouwd bent en geen fiscale partner hebt. Een fiscale partner heb je wanneer je op hetzelfde woonadres bent ingeschreven en je tevens voldoet aan één van onderstaande situaties:

 • Jullie hebben een notarieel samenlevingscontract en zijn beide meerderjarig.
 • Jullie hebben samen een huis gekocht waarin jullie samen wonen.
 • Je bent als pensioenpartner aangemeld bij een pensioenfonds.
 • Jullie hebben een kind of een van jullie heeft een kind van de ander erkend. Vanaf 2012 geldt het ook als een minderjarig kind van 1 van jullie is ingeschreven op jullie adres.
 • Jullie waren het jaar ervoor ook fiscale partners.

Wanneer je wel een fiscale partner hebt of getrouwd bent dan kun je belasting aangifte doen via de belastingdienst. Zij rekenen het dan netjes voor je uit.


6. Overige inkomsten

Een andere belangrijke factor zijn eventuele overige inkomsten in het jaar waarover je aangifte doet. Had je naast je bijbaan of vakantiewerk nog een krantenwijk of deed je wat freelance werk ernaast, dan heb je daar vaak nog geen belasting over betaald.

Dit kan dus betekenen dat je minder geld terugkrijgt of zelfs nog iets moet betalen. Toeslagen, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag, en studiefinanciering worden niet geteld als inkomen. Je hoeft hier dan ook geen belasting over te betalen.

7. Studiekosten

Wanneer je kosten hebt gemaakt voor een studie, zoals college- of lesgeld, boeken, papier of kopiëren dan kun je dit ook opgeven. Dit kan alleen wanneer je minimaal 250 euro hebt uitgegeven en je geen studiefinanciering hebt ontvangen.

8. Ziekte of invaliditeit

Wanneer je in het jaar van aangifte ziek of invalide was en je daar kosten voor hebt gemaakt dan zijn bepaalde ziektekosten aftrekbaar van de belasting en hoef je minder belasting te betalen of krijg je meer terug. Dit gaat dus om kosten die niet gedekt zijn door je verzekering. De premie die je betaald hebt voor je zorgverzekering telt hier niet voor mee.

Bereken je teruggave


Berekening voor hoeveelheid belastingteruggave

Van iedere werkgever krijg je in het begin van het nieuwe jaar een jaaropgave over het afgelopen jaar. Het is belangrijk om deze goed te bewaren zodat je de gegevens bij de hand hebt voor het terugvragen van je belasting. Om te kunnen berekenen hoeveel geld je terug kan krijgen heb je een aantal gegevens nodig van je jaaropgaaf (of jaaropgaven, bij meerdere baantjes tel je de bedragen bij elkaar op):

 • Het totale bedrag dat je hebt betaald aan belasting, te vinden onder het kopje ‘loonheffing
 • Het totale bedrag dat je hebt ontvangen aan loon, te vinden onder het kopje ‘loon loonbelasting/volksverzekeringen
 • Het totale bedrag dat je hebt gekregen aan arbeidskorting
 • Het totale bedrag dat je hebt ontvangen aan andere inkomsten waarover nog geen belasting is betaald
 • Het totale bedrag dat je hebt ontvangen aan uitkering

In geen van deze gevallen telt je studiefinanciering of ontvangen toeslagen mee. Deze kun je dus buiten beschouwing laten bij het terugvragen van de belasting.

Krijg je geld terug?

Bereken hier gratis het geld wat je terugkrijgt van de belastingdienst en kijk waar je recht op hebt.

Heb je vragen over bovenstaand artikel? Plaats hieronder je reactie.