Wellicht spaar jij al voor je pensioen of heb je de pensioenleeftijd inmiddels al bereikt. Vanaf je 21e levensjaar betaal je gemiddeld 2% per maand van je salaris aan werkgeverspensioen zodat je na het bereiken van de pensioenleeftijd, AOW krijgt. De AOW (Algemene OudersdomsWet) is het basispensioen voor mensen die de AOW leeftijd bereikt hebben. Momenteel staat deze AOW leeftijd op 65 jaar en 9 maanden, maar deze zal in de toekomst verder gaan toenemen tot 67 jaar in 2021. Maar wat houdt de zuivere pensioenregeling precies in en welke pensioenstelsels bestaan volgens de Wet Loonbelasting? Deze onderwerpen gaan wij vandaag voor jou behandelen.

Zuivere pensioenregeling

De zuivere pensioenregeling is een regeling die aan bepaalde voorwaarden voldoet volgens artikel 18 tot en met artikel 18h van de Wet op de Loonbelasting. Wanneer jij als werknemer aan deze voorwaarden voldoet, is er geen sprake van een belast loon. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden, dan wordt de aanspraak die je hebt op je pensioen, belast. Het is bovendien mogelijk om de pensioenregeling onder te verdelen in een vrijgesteld (zuiver) deel en een belast (onzuiver) deel. Hierbij is wel vereist dat de inhoudingsplichtige een verzoek tot splitsing van de pensioenregeling indient bij de Belastingdienst.


Pensioenstelsels

De Wet op de Loonbelasting kent een drietal soorten stelsels voor het toekennen van de pensioenrechten; het eindloonstelsel, middelloonstelsel en het beschikbare-premiestelsel. Het eindloonstelsel gaat enkel uit van het loon dat vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd is genoten. Mocht een salarisverhoging verkregen zijn, dan wordt met terugwerkende kracht de pensioenaanspraak verhoogt. Het middelloonstelsel gaat niet uit van het loon dat vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd wordt genoten. Dit stelsel gaat uit van, zoals het woord zelf al aangeeft, het gemiddelde loon dat verdiend is bij de werkgever. Wanneer een salarisverhoging verkregen wordt gedurende het jaar, na bijvoorbeeld een half jaar, dan wordt voor de pensioenopbouw voor 50% het oude salaris en voor 50% het nieuwe salaris in rekening genomen. Bij het beschikbare-premiestelsel wordt bij het pensioen niet het verdiende loon, maar een premie gerelateerd bedrag in rekening genomen. De pensioenpremie wordt door de verzekeraar vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met verwachte rendementen en de levensverwachting van de bevolking. Het pensioen is daarbij afhankelijk van de beschikbaar gestelde premie door de verzekeraar en de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

 

Heb jij een inhoudelijke vraag over dit onderwerp? Stel hem hieronder en Bob discussieert met je mee!