Algemene heffingskorting berekenen

De algemene heffingskorting is een belastingkorting waar in principe iedereen recht op heeft, of je nu werkt of niet. Door de heffingskorting betaal je minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Vanaf 2014 is de hoogte van algemene heffingskorting afhankelijk van het inkomen.

Hoe werkt het?

Bij de berekening van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wordt eerst vastgesteld hoeveel  je moet betalen.  Daarna wordt op de verschuldigde belasting en premies de algemene heffingskorting in mindering gebracht.
De Belastingdienst gebruikt de onderstaande tariefgroepen:


Belastbaar inkomenAlgemene heffingskorting
Hoger danNiet hoger dan
€ 0€ 19.822€ 2203
€ 19.822€ 56.935€ 2203 – 2,32% x (belastbaar inkomen – € 19.822)
€ 56.935€ 1342

Voorbeeld 1

Je belastbaar inkomen is € 19.000. Je hebt hierdoor recht op de volledige algemene heffingskorting van € 2203. De te betalen belasting is dan € 6935 – € 2203 = € 4732.

Voorbeeld 2

Je belastbaar inkomen is € 30.000. De algemene heffingskorting is dan € 2203 min € 30.000 – € 19.822 x 2,32% = € 1967. De belasting die je moet betalen  is dan € 11.509 – € 1967 = € 9542.

Heffingskorting automatisch toegepast

De algemene heffingskorting hoef je niet aan te vragen. Als je een betaalde baan hebt verrekent je werkgever de heffingskorting automatisch met je loon. Hetzelfde doet de uitkeringsinstantie als je een uitkering krijgt, bijvoorbeeld ww.


Weinig verdienende partner

Zijn jullie met zijn tweeën en verdient een van jullie minder dan € 6500 per jaar? In dat geval kan het gebeuren dat de algemene heffingskorting niet helemaal wordt gebruikt. De minst verdienende partner kan dan een deel van algemene heffingskorting rechtstreeks uitbetaald krijgen van de Belastingdienst. Het maximum voor jongeren is € 1175. De andere partner moet wel genoeg inkomen hebben en voldoende belasting betalen. Het bedrag dat de minst verdienende van de Belastingdienst krijgt, mag nooit meer zijn dan het bedrag dat de meest verdienende aan belasting betaalt.