De Belastingdienst hanteert bij de belastingaangifte de regel ‘wie stelt moet bewijs leveren’; voor jou betekent dit dat jij, als je studiekosten of zorgkosten als aftrekpost opvoert, moet kunnen bewijzen dat je deze kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt: je hebt een bewijslast. De Belastingdienst vraagt lang niet iedere scholier of student zich te bewijzen, maar de kans is groot dat ook jij een keer wordt gecontroleerd. In zo’n geval is het belangrijk dat jij je administratie op orde hebt!

 Reken nu gratis jouw belastingteruggave uit!


Bewijslast voor de Belastingdienst

Als jij aan de bewijslast van de Belastingdienst wilt kunnen voldoen, dan is het belangrijk dat je jouw bewijzen ten minste vijf jaar bewaart; je kunt onder meer aan de volgende bewijzen denken:

  • studiekosten: bonnetjes studieboeken, aankoopbon laptop, betalingsbewijs of -bevestiging collegegeld,
  • ziektekosten: rekeningen en nota’s van fysiotherapeut, tandarts, psycholoog, ziekenhuis et cetera,
  • verder: loonstrookjes en jaaropgaven.

Het is handig om je bewijzen gezamenlijk en op een vaste plaats te bewaren. Je kunt bijvoorbeeld een speciale administratiemap aanleggen. Als je je bewijzen overzichtelijk bewaart, dan is de kans dat je ze kwijtraakt klein en heb je ze, wanneer de Belastingdienst jou controleert, snel bij de hand!

Heb jij je administratie op orde?

Heb jij je administratie op orde?

Rekenafschrift als bon?

Ben je je bonnen, bewijzen, bevestigingen, rekeningen, nota’s et cetera kwijt? Een rekeningafschrift mag ook als bewijs voor de Belastingdienst worden opgevoerd. Maak hier geen gewoonte van, maar doe dit alleen bij nood: je maakt het jezelf veel makkelijker als je een goede administratie bijhoudt, dan wanneer je je telkens bankrekening moet doorspitten!


Studiekosten en zorgkosten opvoeren als aftrekpost?

Hoeveelkrijgjij.nl helpt scholieren en studenten bij het terugvragen van hun belastinggeld! Heb jij hoge studie- of zorgkosten gehad? Dan is het goed mogelijk dat jij deze kosten als aftrekpost kunt opvoeren, en zo nog meer belasting kunt terugvragen!

Als je je studie- en zorgkosten invoert in onze rekentool, dan houdt de tool bij zijn berekening nog geen rekening met deze kosten: een belastingexpert moet namelijk eerst controleren of deze kosten daadwerkelijk als aftrekpost kunnen worden opgevoerd. Als je ervoor kiest je belasting door Hoeveelkrijgjij.nl te laten doen, dan weet je zeker dat je aangifte in orde en compleet bij de Belastingdienst terecht komt. Jijzelf bent en blijft verantwoordelijk voor de bewijslast!