Het opvoeden van een kind is een hele uitdaging en gaat gepaard met nogal wat kosten. Gelukkig zijn er in Nederland regelingen die de financiële lasten wat kunnen verlichten. De kinderopvangtoeslag is hiervan een goed voorbeeld. Maar wat houdt de kinderopvangtoeslag precies in? En wanneer kom je voor deze regeling in aanmerking? In dit artikel vind je de antwoorden.

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een door de overheid verstrekte tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor de kinderopvang. Dit is zeker geen overbodige luxe. Door de hoge kosten voor levensonderhoud en huisvesting ligt het aantal tweeverdienersgezinnen in Nederland namelijk vrij hoog. Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen, berekenen en eventueel wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder meer af van hun inkomen en leefsituatie. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat wordt meegewogen in het besluit.


Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Wacht hier bij voorkeur niet te lang mee. Anders kun je namelijk een deel van de toeslag mislopen, wat natuurlijk zonde zou zijn. Eventuele veranderingen in je situatie moet je ook zo snel mogelijk aan de fiscus doorgeven. Doe dit in elk geval binnen vier weken.

Wanneer heb ik recht op de kinderopvangtoeslag?

Het is mogelijk om de kinderopvangtoeslag te ontvangen als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Daarvoor moeten jij en je eventuele toeslagpartner wel aan een aantal eisen voldoen.

  • Je ontvangt al kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind of onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. In het contract moeten bepaalde gegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je werkt, studeert, volgt een traject om werk te vinden of volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.

Aan deze basisregels moet sowieso iedere aanvrager voldoen. Als je co-ouder bent, kinderopvang nodig hebt wegens sociale of medische redenen, werkloos wordt of een familielid als toeslagpartner hebt, kunnen er nog aanvullende regels voor de kinderopvangtoeslag gelden.


Hoeveel ontvang ik?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van twee factoren: je (gezamenlijk) toetsingsinkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. De overheid bepaalt een percentage van de kosten van de kinderopvang. Dit is bijvoorbeeld 94 procent voor het eerste en 95 voor het tweede kind als je minder dan 18.485 euro per jaar verdient. Hoe lager het inkomen, des te hoger de toeslag. Het maximale bedrag per kind bedraagt 230 euro per maand. Op de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een proefberekening voor jouw kinderopvangtoeslag te maken. Op die manier kun je al vooraf een inschatting maken van het bedrag waar je ongeveer op kunt rekenen. De kinderopvangtoeslag wordt in principe naar je eigen rekening overgemaakt. Indien gewenst kan hij ook worden uitbetaald aan de kinderopvang waarvan je gebruikmaakt.